โรคบ้านหมุน Vertigo

SPONSORED LINKS

โรคบ้านหมุน เป็นโรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยในทุกเพศทุกวัย ซึ่งบางคนอาจจะมีอาการเวียนศรีษะ โคลงเคลงลุกไม่ไหว หรือบางครั้งอาการที่เป็นมากจนต้องนำส่งโรงพยาบาล โดยคำวินิจฉัย ส่วนใหญ่ของแพทย์ มักระบุมาว่า เกิดจากอาการเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ น้ำในหูไม่เท่ากัน หรือมีตะกอนในหูชั้นในทำให้มีคำถามตามมาอีกว่าอาการเหล่านี้เกิดจากอะไรมีผลกระทบร้ายแรงหรือไม่ และสามารถหายขาดได้หรือไม่ ซึ่งผมขออธิบายเป็นเรื่องๆ ดังนี้ครับ

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นอาการบ้านหมุน ?
ถ้าเป็นครั้งแรก ผู้ป่วยมักจะแยกไม่ออก แต่ให้ลองสักเกตดูว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้น มีลักษณะบ้านหมุน (vertigo) โคลงเคลงคล้ายอยู่บนเรือ ภาพที่มองเคลื่อนไปมา หรือรู้สึกว่าเซ ถ้าใช่แสดงว่ามีปัญหาที่ระบบควบคุมการทรงตัว ได้แก่ หูชั้นในและระบบประสาทส่วนกลางบริเวณก้านสมอง และส่วนสมองน้อย ส่วนอาการมึนๆ (dizziness) คล้ายนอนไม่พอ มีสาเหตุมากมายด้วยกัน ตั้งแต่เครียดม พักผ่อนไม่พอ, ดื่ม alcohol หรือผลข้างเคียงจากยาบางชนิด อาการสุดท้ายที่ต้องแยกคือ อาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม (pre-syncope) สาเหตุจากเลือดเข้าไปเลี้ยงสมองไม่พอ พบมากในผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำ โรคซีดหรือโลหิตจาง ขาดการออกกำลังกาย ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือสรุปสั้นๆ ว่า ขั้นแรก คุณต้องดูจากอาการ ให้ชัดเจนก่อนว่า เกิดอาการแบบบ้านหมุน, หน้ามืดหรือแค่มึนๆ เพราะสาเหตุมันต่างกันครับ

ถ้าเป็นบ้านหมุนแล้วเกิดจากอะไรได้บ้าง ?
เมื่อมั่นใจว่าเป็นอาการบ้านหมุนแน่นอน สาเหตุส่วนใหญ่นั้น มาจากปัญหาที่หูชั้นใน ได้แก่ มีตะกอนในหูชั้นใน, น้ำในหูไม่เท่ากัน หรือติดเชื้อไวรัส เป็นต้น ส่วนน้อยพบว่ามีปัญหาจากก้านสมอง และความดันโลหิตสูง และสมองน้อย (Celebellum) ซึ่งผู้ป่วยมักจะมีอาการอื่นร่วม เช่น ลิ้นแข็ง, แขนขาอ่อนแรง, เห็นภาพซ้อน ถ้าเป็นทันทีส่วนใหญ่จะเป็นสมองขาดเลือดโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และสูบบุหรี่จัด โดยถ้ามีอาการบ้านหมุนร่วมกับอาการทางระบบประสาท ควรมาพบแพทย์โดยด่วนภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง เพราะหากอาการเกิดจากภาวะโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ผู้ป่วยจะมีโอกาสที่จะได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ ซึ่งถ้าหากได้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทันอาการผิดปกติทางระบบประสาทจะหายเป็นปกติได้ หรือถ้ามีอาการมากกว่า 4 ชั่วโมงครึ่ง ก็ควรรีบพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาล เนื่องจากอาการอาจจะแย่ลงได้ภายในช่วงเวลา 1 สัปดาห์ โดยผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมโดยการทำ CT scan หรือ MRI และจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...