โรคตะกอนในหูชั้นใน (BPPV)

SPONSORED LINKS

โรคตะกอนในหูชั้นใน (BPPV) ผู้ป่วยมักมีอาการเวียนศีรษะ เวลามีการขยับศรีษะในท่าต่างๆ เช่น บ้านหมุนเป็นขึ้นทันทีเวลาจะนอนหรือเป็นหลังตื่นนอน เงยหน้าหยิบของบนชั้น หรือไปสระผมที่ร้านเสริมสวยในขณะที่เป็นจะรู้สึกรอบๆ ตัวหมุนไปหมด ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการโคลงเคลงเหมือนนั่งอยู่บนเรือ หรือภาพรอบๆ ตัวเคลื่อนขยับไปกลับ คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก ใจสั่นเหมือนจะเป็นลม ต้องนอนนิ่งซักพักจะดีขึ้น แต่ถ้าขยับศีรษะก็จะมีอาการบ้านหมุนขึ้นมาใหม่เป็นๆ หายๆ เป็นวันหรือสัปดาห์ ศัพท์แพทย์ที่ใช้ตรงตามลักษณะของโรค คือ Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) แปลตามตัวได้ว่า โรคเวียนศรีษะเวลาเปลี่ยนท่า สำหรับสาเหตุยังไม่ทราบชัดเจน แต่จะพบในผู้ป่วยที่เคยได้รับอุบัติเหตุทางศีรษะมาก่อน, เคยมีติดเชื้อในหูชั้นใน อาการเกิดได้กับผู้ป่วยทุกอายุทุกเพศทุกวัย

เชื่อว่าในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีการตกตะกอนของสารที่อยู่ข้างใน หรือมีหินปูนหลุดจากอวัยวะข้างเคียงเข้ามาอยู่ในส่วนครึ่งวงกลมดังกล่าว ทำให้เวลาที่ผู้ป่วยขยับศรีษะ เกิดการสั่นของเจ้าตะกอนในหูข้างที่มีปัญหา สัญญาณที่ส่งจากหูทั้งสองข้างไปยังสมองส่วนกลางจึงไม่เท่ากันทำให้เกิดความรู้สึกบ้านหมุนขึ้นมา โดยทั่วไปอาการเวียนในครั้งแรกจะรุนแรง ต่อมาจะค่อยๆ ลดความรุนแรงลงอาการบ้านหมุนสามารถเป็นได้ หลายๆ ครั้งต่อวัน จากนั้นอาการค่อยดีขึ้นในเวลาเป็นสัปดาห์หรือเดือนในบางรายอาการจะกลับเป็นซ้ำได้อีกในเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีผู้ป่วยจะไม่มีอาการหูอื้อ ไม่มีเสียงผิดปกติหรือหูไม่ได้ยิน และไม่พบอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย จะรู้ตัวดีตลอด ไม่มีอาการหมดสติ

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...