กรุงเทพมหานคร

SPONSORED LINKS

กรุงเทพเป็นทั้งเมืองหลวงและเป็นทางออกของประเทศไทย ซึ่งก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2325 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) กรุงเทพตั้งอยู่บนจุดศูนย์กลางทางด้านภูมิศาสตร์และอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (แม่น้ำของพระราชา) ซึ่งก่อกำเนิด ขึ้น ณ ภูเขาทางตอนเหนือของประเทศ แล้วไหลผ่านที่ราบลุ่มผืนใหญ่ลงสู่อ่าวไทย

ความจริงแล้ว คำว่า “บางกอก” ประกอบขึ้นด้วยคำ 2 คำ กล่าวคือ คำว่า “บาง” ซึ่งหมายถึง “หมู่บ้าน” ส่วนคำว่า “กอก” หมายถึง “สวนมะกอก” ดังนั้นเมื่อรวม 2 คำนี้เข้าด้วยกันจึงหมายถึง “หมู่บ้านสวนมะกอก” ซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นเพียงแค่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ แต่โดยปกติแล้ว คนไทยนิยมเรียกเมืองหลวงของตนเองย่อๆ ว่า “กรุงเทพ” ซึ่งหมายถึง “เมืองเทวดา”

แต่ที่จริงแล้ว ชื่อเต็มอย่างเป็นทางการของกรุงก็คือ “กรุงเทพมหานคร *อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศมหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิตย์ สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” ซึ่งก็แปลได้ความว่า “เมืองแห่งเทพยดา เป็นเมืองใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต เป็นเมืองรบไม่ชนะของพระอินทร์ เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ของโลก อันประกอบไปด้วยรัตนะ 9 ประการ เป็นเมืองแห่งความร่มเย็นเป็นสุข ประกอบไปด้วยพระราชวังอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเปรียบเสมือนสวรรค์อัน เป็นที่ประทับของพระนารายณ์ เมืองที่พระอินทร์เป็นผู้มอบให้ โดยให้พระวิษณุกรรมเป็นผูhสร้าง” เนื่องจากเป็นเมืองที่มีชื่อประกอบด้วยอักษรโรมันกว่า 100 ตัว จึงได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือ Guiness Book ว่าเป็นชื่อสถานที่ที่ยาวที่สุดในโลก

กรุงเทพเป็นทั้งหัวใจและวิญญาณของชาติไทยเรื่อยมา เพราะเป็นสถานที่ประทับของพระราชวงศ์ เป็นที่ตั้งของรัฐบาลและหน่วยงานบริหาร พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางของการพาณิชย์ ที่ยิ่งกว่านั้นก็คืกรุงเทพ เป็นสถานที่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และวัดสำคัญอื่นๆตั้งอยู่ นอกจากนี้ก็ยังเพียบพร้อมไปด้วยสถานที่ดึงดูดใจทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนักในส่วนอื่นๆ ของโลก

แต่ก่อนนี้กรุงเทพเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น “เมืองเวนิชตะวันออก” แต่น่าเสียดายที่ความต้องการพื้นที่ถนนมีมากขึ้น จึงเป็นผลให้คลองหลายสายต้องสูญหายไป ความเจริญเติบโตอย่างคงที่ของเมืองหลวง นำไปสู่การบุกรุกพื้นที่นาและสวนรอบๆ และในขณะเดียวกันก็มีผลให้ตึกรามต่างๆ ต้องเพิ่มความสูงขึ้นเรื่อยๆ (เพื่อประหยัดพื้นที่) แต่ถึงกระนั้น กรุงเทพก็ยังคงเป็นเมืองที่น่าทึ่งและน่ามาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...