ประวัติศาสตร์ไทย

SPONSORED LINKS

คำว่า “ไทย” หมายถึงอิสระ ดังนั้นไทยแลนด์จึงหมายถึง “ดินแดนแห่งอิสรภาพ” ก่อนี้ประเทศไทยมีชื่ออันที่รู้จักกันทั่วโลกว่า “สยาม” ครั้นต่อมา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 จึงได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ประเทศไทย” หรือ “Thailand” และนับแต่นั้นมาชื่อนี้ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

เมื่อตอนเป็นเด็ก ตำราเรียนที่โรงเรียนกล่าวว่าบรรพบุรุษของเรามีรกรากอยู่ทางภาคใต้ของจีน ซึ่งถือกำเนิดมาประมาณ 4,500 ปีมาแล้ว เนื่องจากถูกจีนรุกราน จึงอพยพลงมาทางใต้ผ่านพม่า เรื่อยลงมาถึงแหลมอินโดจีน และแล้ว “ไทยน้อย” ก็เริ่มก่อตั้งเมืองหลวงขึ้นที่สุโขทัย

ในขณะนี้ได้เกิดมีแนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเรื่องถิ่นกำเนิดของไทยที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่การขุดค้นพบเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์หลายชิ้นที่บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีในภาคอีสาน ทฤษฏีเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด ของคนไทยตอนนี้จึงเปลี่ยนไป ดูเหมือนว่าคนไทยอาจจะตั้งหลักแหล่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยนี้เอง และต่อมาก็กระจายไปทั่วทุกภาคของเอเชีย และแม้แต่บางส่วนของจีนเสียด้วยซ้ำไป

การโต้เถียงเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของคนไทยนี้ดูเหมือนว่าไม่มีท่าทีที่จะหาข้อสรุปที่แน่ชัดได้เพราะว่ามีหลายทฤษฏีที่เสนอเข้ามามากมาย และบางทฤษฏีก็กล่าวเลยไปถึงว่า เดินทีเดียวคนไทยมีถิ่นกำเนิดจากออสโทรนีเซีย มากกว่าที่จะเป็นชาวมองโกล แต่ไม่ว่าจะมีข้อโต้เถียงกันอย่างใดก็แล้วแต่ พอถึงศตวรรษที่ 13 คนไทยก็ได้ตั้งหลักปักฐานในผืนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียบร้อยแล้ว โดยมีกรุงสุโขทัยเป็นอาณาจักรแห่งแรก ยุคสุโขทัยจัดเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมอันใหญ่หลวง ภายใต้การปกครองของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ซึ่งปกครองระหว่างปี พ.ศ. 1818 ถึงปี พ.ศ. 1858 อาณาจักสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองมากในยุคนี้ ถึงกับมีคำกล่าวว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” เนื่องจากอาณาจักรมีความเจริญรุ่งเรืองมาก จึงถือว่าเป็น “ยุคทอง” ในประวัติศาสตร์ไทยนั้นเอง

จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 1893 ราชวงศ์ใหม่ นำโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ได้ทรงโปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นที่อยุธยา และแล้วในปี พ.ศ. 1921 ในรัชสมัยของพระบรมราชาที่ 1 กรุงสุโขทัยก็ถูกลดอำนาจลงเหลือเพียงแค่เป็นเมืองที่ต้องขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรกรุงศรีอยุธยารอดพ้นการสงครามกับพม่าหลายครั้ง ก่อนที่จะถูกพม่าตีแตกในปี พ.ศ. 2310

หลังจากความพ่ายแพ้ในครั้งนี้แล้ว คนไทยภายใต้การนำของพระเจ้าตากสินก็ถอยร่นลงใต้และโปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นที่กรุงธนบุรี เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคต ในปี พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงเสด็จขึ้นครองราชย์ต่อมา และทรงย้ายราชธานีข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาตั้งอยู่ในที่ตั้งปัจจุบัน โดยให้ชื่อว่า “กรุงเทพมหานครฯ” เพราะว่ากรุงธนบุรีเสี่ยงต่อการถูกพม่าโจมตีได้ง่าย พระองค์ทรงก่อตั้งราชวงศ์จักรี ซึ่งปกครองประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

วิธีขุด Equihash (Zcash) mining

วิธีขุด Equihas ...