การอุปสมบทในศาสนาพุทธ

SPONSORED LINKS

สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตของชายไทยก็คือ การอุปสมบท ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ได้บญกุศลมากที่สุดที่จะอุทิศให้กับบิดามารดาได้ ประเพณีไทยสำหรับชายหนุ่มก็คือการได้เป็นพระภิกษุ ระเวลาใดเวลาหนึ่งในชีวิต แต่โดยมากก็จะอุปสมบทก่อนการแต่งงาน เพราะคนไทยถือว่า ถ้าหากชายใดทำการอุปสมบทหลังจากแต่งงานแล้ว ภรรยาของเขาจะได้รับส่วนกุศลครึ่งหนึ่งอย่างแน่นอน แทนที่จะเป็นมารดา ผู้ซึ่งต้องการส่วนบุญกุศลเกือบทั้งหมด เพื่อจะได้ไปเกิดในสวรรค์ หลังจากอำลาโลกนี้ไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้บิดามารดาได้บรรลุจุดประสงค์นี้ ชายไทยส่วนใหญ่ก็จะถือโอกาสนี้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดา โดยการอุปสมบททันที หลังจากมีอายุครบกำหนดไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ในทางตรงกันข้าม ชายที่ยังไม่ได้บวชมาก่อนจะไม่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ และดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นที่เคารพในชุมชนของเขาเท่าใดนัก ในขณะที่ชายที่ได้บวชเป็นพระภิกษุมาแล้วก็จะถูกเรียกว่า “ทิด” ซึ่งมาจากคำว่า “บัณฑิต” ซึ่งก็หมายถึง “บุคคลที่ผ่านการศึกษาอบรมมาแล้ว” หรือ “ผู้รู้” ดังนั้นในต่างจังหวัดเราจึงมักจะได้ยินคนมีอายุเรียกชายที่เคยบวชมาแล้ว โดยเริ่มต้นด้วยคำว่า “ทิด” แล้วจึงตามด้วยชื่อจริงของเขา เช่น ทิดจอม แทนที่จะเรียกว่า คุณจอม อย่างที่เราได้ยินกันทั่วๆ ไปในภาษาไทยสนทนาประจำวัน คำว่า “คุณ” เป็นคำนำหน้าชื่อแบบสุภาพ ซึ่งใช้เรียกได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

ถึงแม้ว่าการอุปสมบทจะทำขึ้นเมื่อไรก็ได้ในแต่ละปี โดยปกติก็จะนิยมกระทำกันในช่วงเดือนกรกฏาคมหรือเดือนสิงหาคมในแต่ละปี ซึ่งเป็นการต้อนรับการเริ่มต้นฤดูฝนเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ พระภิกษุทั่วประเทศ จะต้องอยู่จำพรรษาเฉพาะในวัดของตนเท่านั้น ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเรียกว่า “อยู่จำพรรษา

แน่นอนที่สุด พิธีอุปสมบทเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งชาวบ้านทั้งหมดต่างพร้อมใจกันมาเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมต่างก็ได้บุญจากการเดินร่วมขบวนแห่ “นาค” อันสวยงามไปยังวัด ขบวนแห่นี้สนุกสนานและสวยงามเพราะญาติๆ และเพื่อนฝูงของนาค ต่างก็รำไปพร้อมกับดนตรีด้วยอารมณ์อันแจ่มใสเบิกบาน

กล่าวโดยย่อแล้ว พิธีอุปสมบทอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นด้วยการสอบปากเปล่านาค คำถามบางคำถามที่นาคจะต้องตอบก็มี “คุณเป็นบุรุษเพศหรือเปล่า” “คุณไม่มีหนี้สินติดตัวอยู่ใช่ไหม” “คุณได้รับอนุญาตจากบิดามารดาให้ทำการอุปสมบทหรือเปล่า” ที่ต้องถามคำถามเหล่านี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าชายหนุ่มไม่มีภาระทางโลกอย่างแท้จริง เพื่อว่าเขาจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอุทิศให้กับการศึกษาพระธรรมในช่วงเวลาอันมีค่าของชีวิตเขา หลังจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพุทธบัญญัติ ผู้ที่เข้าอุปสมบทก็จะได้รับผ้าจีวรและฟังโอวาทพระอุปัชณาย์ก่อนที่จะเป็นพระภิกษุบริบูรณ์

หลังจาออกพรรษา 3 เดือนแล้ว และได้อานิสงส์กฐินแล้ว พระภิกษุบางรูปก็จะลา สิกขาออกไปเป็นฆราส บางรูปก็อยู่่ออีกระยะเวลาหนึ่ง และบางรูปก็อุทิศชีวิตให้พระศาสนาเพื่ออานิสงส์แห่งการได้บรรลุนิพพานในชาติต่อๆ ไปภายภาคหน้า อย่างไรก็ตาม การจะอยู่หรือจะลาสิกขาบทนี้ ก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลและความอดทนในการรักษาศีล 227 ข้อ ของแต่ละคนอีกด้วยบางครั้งก็เป็นที่น่าเสียดายว่าชายหนุ่มบางคนก็อยู่ในผ้ากาสาวพัตร์ได้เพียง 2-3 วันเท่านั้น ก็ต้องลาสิกขาไป แม้กระนั้นเขาก็ยังได้บุญกุศลจากการอุปสมบทในครั้งนี้

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...