ประเทศเพื่อนบ้านของเรา

SPONSORED LINKS

ประเทศไทยตั้งอยู่ตรงใจกลางผืนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 513, 115 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า (สหภาพเมียนมาร์) และลาวทิศเหนือติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตก ส่วนทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และทางทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศเขมร

ความจริงแล้วประเทศเพื่อบ้านของเราเป็นประเทศ ที่มีความเป็นมิตรมากและรักสันติภาพเพราะว่าทุกประเทศปฏิบัติตามกฏแห่งความร่วมมือ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีความขัดแย้งเรื่องพรมแดนบ้าง แต่ในที่สุดก็แก้ไขได้โดยวิถีทางการทูต แน่นอนที่สุดการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อบ้านของเราคึกคักมาก ประมาณว่าเงินจำนวนหลายร้อยล้านบาทเปลี่ยนมือกันที่นี่ในแต่ละปี เรานำเข้าไม้ซุงและอัญมณีจากพม่า ในขณะที่พม่าก็นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค และชิ้นส่วนรถยนต์จากเราเช่นกัน ในขณะที่ประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อบ้านที่ใกล้ชิดของเรา เพราะว่าเราพูดภาษาคล้ายกัน นับถือศาสนาเดียวกันและยังมีความเกี่ยวโยงทางด้านวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันอีกด้วยดังนั้น เราถือว่าเราทั้งสองเป็นประเทศบ้านพี่เเมืองน้อย

ปัจจุบันี้ ประเทศเพื่อนบ้านของเรากำลังกระชับความร่วมมือทางด้านต่างๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อย่างเช่น โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยประเทศจีน ไทย พม่า และลาวเพราะต่างก็มุ่งที่จะร่วมมือกันพัฒนาทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โดยเน้นหนักไปทางโ?รคมนาคม และการขนส่ง

ที่จะลืมเสียไม่ได้คือ ประเทศไทยได้มีบทบาทสำคัญในการนำมาซึ่งสันติภาพในประเทศเขมรในขณะเกิดสงครามกลางเมืองประเทศไทยได้ให้ที่พักชั่วคราวแก่ผู้ลี้ภัยชาวเขมร ซึ่งหนีเข้ามายังประเทศไทยเพื่อหลบภัย หลังจากสันติภาพได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้ง ประเทศไทยก็ไม่รีรอที่จะได้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน และทางเทคนิคเพื่อสร้างชาติ หลังจากสงครามกลางเมืองสงบลงปัจจุบันมีนักธุรกิจไทยเป็นจำนวนมากไปลงทุนในเขมร ในขณะที่ประเทศไทยนำเข้าไม้ซุงและอัญมณีจากประเทศเขมร ในทางกลับกันเขมรก็นำเข้าสินค้าจากไทย ซึ่งก็ได้แก่สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์ และเสื้อผ้าการค้าระหว่างไทยและเขมรก็กำลังเพิ่มความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะว่าตอนนี้ ประเทศเขมรจัดว่าเป็นพื้นที่ผลิตทับทิมที่สำคัญที่สุดของโลก และประเทศไทยเองก็ต้องการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการเจียระไนและการค้าอัญมณีชั้นนำของโลกที่สำคัญ

นอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังมีสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านทางใต้ อันได้แก่ประเทศมาเลเซีย สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศทั้งสองต่างก็เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียน(ASEAN) ด้วยกัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ประเทศทั้งสองจะอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันขององค์การ ซึ่งกลุ่มประเภทสมาชิกต่างก็อยู่ภายใต้กฏปฏิบัติเดียวกัน

แน่นอนที่สุด โชคดีที่ว่าประเทศไทยห้อมล้อมด้วยประเทศเพื่อบ้านที่เป็นมิตรที่ดีทั้งหมดซึ่งก็เท่ากับเป็นการช่วยรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคส่วนนี้ของโลกอีกด้วย ทุกประเทศต่างก็เครพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกัน ดังนั้นความขัดแย้งในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน จึงเกิดขึ้นได้ยากมาก

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...