ชีวิตชาวนาไทย

SPONSORED LINKS

โดยปกติเราจะได้ยินคำกล่าวว่า “ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ และในน้ำมีปลาในนามีข้าว” คำกล่าวเช่นนี้เป็นความจริง ก็เพราะว่าชาวนาปลูกข้าวเลี้ยงประชาชนทั้งประเทศ ข้าวไม่เพียงแต่เป็นอาหารหลักของประเทศเท่านั้น แต่ตอนนี้ข้าวได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่งด้วยดังนั้น ชาวนาจึงเป็นกำลังสำคัญที่สุดของประเทศด้วย

ชาวนาทำงานตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดทั้งปี เพราะหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวประจำปีแล้วพวกเขาก็จะเริ่มปลูกข้าวนาปรัง หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ต่ออีก หรือไม่ก็เลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์อื่นๆ เช่น ปลา และเป็ด เป็นต้น โดยปกติปลาจะอาศัยอยู่ตามธรรมชาติในนาข้าว ดังนั้น ต้นกลาและปลาจะเติบโตไปพร้อมๆกัน โดยธรรมชาติในที่เดียวกัน เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวนาก็จะมีทั้งปลาและข้าวไว้บริโภคในฤดูแล้ง ที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย ถ้าเราท่องเที่ยวไปตามต่างจังหวัดก็จะพบชาวนากำลังตากปลาบนหลังคาบ้านของเขาตามริมถนน ดังนั้น จึงมีคำทักทายในหมู่คนไทยเมื่อพบปะกันก็จะเริ่มทักทายกันว่า “คุณจะไปไหน” แล้วก็จะตามด้วยประโยคคำพูดว่า “คุณกินข้าวกินปลาแล้วหรือยัง” ที่จริงแล้วข้าวกับปลานี้เป็นอาหารหลักของคนไทยมานานแล้ว

ส่วนใหญ่ข้าวจะปลูกกันมากในภาคกลาง ซึ่งจนถึงกับบางครั้งก็มีคำเรียกภาคกลางว่า “อู่ข้าวอู่น้ำ” ของเอเชีย ทั้งนี้ก็เพราะพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่ไพศาล และมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมอาชีพทำนาเป็นอาชีพดั้งเดิมของไทย ที่สืบทอดมายังอนุชนรุ่นหลัง โดยส่วนใหญ๋แล้วชาวนาจะใช้ชีวิตอยู่โดยสงบเงียบในชนบท

แต่อนิจจา อาชีพนี้กำลังถูกคุกคามด้วยเหตุหลายสิ่งหลายอย่างเป็นต้นว่า ข้าวเปลือกมีราคาตกต่ำ ขาดแคลนน้ำสำหรับการปลูกข้าวนาปรัง และการก่อสร้างบ้านจัดสรรหรือแหล่งพาณิชย์ ซึ่งบ่อยครั้งที่นำมาซึ่งมลพิษยังบริเวณใกล้เคียง ยิ่งไปกว่านั้นคนรุ่นใหม่ก็มีท่าทีว่าจะละทิ้งอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดมาหลายศตวรรษนี้ เพื่อไปทำงานในโรงงานเมือง หรือไม่ก็หาอาชีพอื่นที่มีรายได้ดีกว่านี้

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องช่วยกระดูกสันหลังของชาติของเราให้ดำเนินอาชีพต่อไปได้แล้วมิฉะนั้นพวกเขาก็คงจะยังชีพอยู่ไม่ได้ เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคเหล่านี้ เมื่อใดก็ตามที่ชาวนาถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องเลิกอาชีพนี้ พวกเราก็เห็นจะต้องนำข้าวเข้ามาเพื่อบริโภคเป็นแน่ และถ้าหากว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนั้น อาชีพของบรรพบุรุษของเราก็คงจะสูญไปและประเทศไทยก็คงจะไม่ได้ชื่อว่าเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ” ของโลกอีกต่อไป

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...