จังหวัดสุพรรณบุรี

SPONSORED LINKS

จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยและอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 105 กม. จังหวัดสุพรรณบุรีนี้จัดว่าเป็นจังหวัดเก่าแก่หนึ่งในพระราชอาณาจักร และส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสถานที่เกิดของขุนช้าง-ขุนแผนในวรรณคดีไทย

จังหวัดสุพรรณบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ซึ่งเป็นสถานที่ทำยุทธหัดถีที่มีชื่อเสียงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ในขณะทรงเป็นเจ้าชาย) ผู้ซึ่งเอาชนะเจ้าชายพม่า (พระมหาอุปราช) ได้สำเร็จในการทำศึกยุทธหัตถีในปลายศตวรรษที่ 16 ความจริงแล้วเจดีย์นี้สร้างขึ้นในสมัยที่สมเด็จพระเนรศวรยังทรงพระชนม์ชีพอยู่แต่ว่าถูกทิ้งร้างว่างเปล่าจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2456 จึงได้ถูกค้นพบโดยกรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์ขึ้นและพัฒนาพื้นที่บริเวณนั้นให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ ทุกๆ ปีในช่วงวันที่ 25 มกราคม จะมีงานเฉลิมฉลองพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์เป็นเวลานับสัปดาห์ และจะมีการแสดงการทำยุทธหัตถีคล้ายเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นมานานนับเป็นเวลากว่า 4 ศตวรรษมาแล้ว

การเดินทางไปเที่ยวชมจังหวัดสุพรรณบุรี จะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่ได้ไปเยือน วัดป่าเลไลย์วัดเก่าแก่ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับวรรณคดีขุนช้างขุนแผน ตามเนื้อเรื่องกล่าวว่า ที่วัดนี้เฉพาะนางพิมพิลาไลย์เท่านั้น ผู้ซ่งสามารถลอดประตูวิหารเข้าไปได้เพราะว่านางเป็นคนรูปร่างเอวเล็กเอวบางสระสวย นางพิมพ์ถูกสั่งตัดศีรษะโดยพระเจ้าแผ่นดิน เพราะว่านางไม่สามารถตัดสินใจเลือกว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับใคร ระหว่างขุนช้างกับขุนแผน พระเจ้าแผ่นดินไม่ทรงพระประสงค์จะให้นางเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีสำหรับอนุชนรุ่นหลังๆ คนทั่วไปประณามนางและเรียกนางว่า หญิงสองใจ ในบริเวณวิหารรูปนั้นของคนทั้ง 3 มีแสดงไว้ให้เห็น หรือแม้แต่ถนนบางสายก็ยังตั้งชื่อตามบุคคลทั้ง 3 เช่น ถนนนางพิมพ์

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวก็ยังได้รับคำแนะนำให้ไปชม สวนนกของป้านกและลุงจอม ซึ่งเป็นสถานที่อาศัยของนกปากห่างเป็นจำนวนมาก (ประมาณ 12871 ในปี พ.ศ. 2534) นกเหล่านี้อาศัยอยู่ที่นี่ และสถานที่อีกแห่งหนึ่งก็ไม่ควรพลาดอีกเช่นกันคือ วังมัจฉาวัดพระนอน ซึ่งที่นี่มีปลาสวายเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ในแม่น้ำท่าจีน ตรงหน้าวัดพอดี ณ ที่นี้ห้ามทุกคนทำอันตรายต่อปลายซึ่งเชื่องมากและโดยปกติจะกินขนมปังและอาหารปลาอื่นๆ ที่มีคนซื้อให้ภายในวัด นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ จะตื่นเต้น เมื่อเห็นฝูงปลาเป็นจำนวนมากว่ายมาใกล้ๆ และกินอาหารในมือของพวกเขา การเดินทางไปจังหวัดนี้ก็น่ารื่นรมย์และเพลิดเพลินใจ เพราะมีถนนที่สะดวกสบายพร้อมทั้งมีนาข้าวเขียวขจีสวยงามอยู่สองฟากทาง

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...