ประวัติพระแก้วมรกต

SPONSORED LINKS

กรุงเทพมหานคร” หรือ “กรุงรัตนโกสินทร์” ได้รับการก่อสร้างและสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลววงโดยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รามาธิบดีที่ 1) ในปี พ.ศ.23255 ด้วยทรงตั้งพระทัยที่จะรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในการก่อสร้างพระอารามทางพุทธศาสนาไว้ในบริเวณพระบรมราชวัง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 จึงทรงโปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เพื่อให้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่พระองค์อัญเชิญมาจากนครเวียงจันทร์ในประเทศลาว การก่อสร้างใช้เวลา 2 ปีแล้วเสร็จและหลังจากนั้นก็ได้เชิฐพระแก้วมรกตจากกรุงธนบุรีมาประดิษฐานไว้ยังสถานที่ปัจจุบันในปี พ.ศ.2327

ความจริงแล้ว พระแก้วมรกตนี้แกะสลักมาจากหยกก้อนใหญ่สีเขียวก้อนหนึ่งซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้าง 48.3 ซม. ความสูงนับจากฐาน 66 ซม. พระพุทธรูปอยู่ในปางสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้ายอย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าพระพุทธรูปนี้มีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใด หรือใครเป็นผู้แกะสลักขึ้น ทราบแต่เพียงว่าถูกพบครั้งแรกในบันทึกในศตวรรษที่ 15 ในจังหวัดเชียงราย สังเกตจากรูปทรงแล้วสันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยเชียงแสน

กล่าวกันว่าได้เกิดฟ้าผ่าเจดีย์วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยและพระพุทธรูปถูกค้นพบว่าพอกด้วยปูน แต่นั้นมาพระพุทธรูปก็ถูกเก็บไว้กับเจ้าอาวาส ผู้ซึ่งลอกเอาปูนออกหมดในเวลาต่อมา และพบว่าเป็นพระแก้วมรกต

ในช่วงนั้นเมืองเชียงรายอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์เชียงใหม่ กษัตริย์เชียงใหม่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะอัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จสักครั้งเดียว ดังนั้น พระพุทธรูปก็เลยถูกปล่อยให้ประดิษฐานอยู่ในลำปางเป็นเวลานานถึง 32 ปี ครั้นถึงปี พ.ศ.2011 จึงได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ที่เชียงใหม่เป็นผลสำเร็จโดยพระเจ้าติโลกราช

เมื่อพระเจ้าเชียงใหม่เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.2094 พระแก้วมรกตก็ถูกอัญเชิญไปยังประเทศลาวโดยเจ้าชายไชยเชษฐาผู้ซึ่งสืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าเชียงใหม่ผู้เป็นพระอัยกาของพระองค์และทรงครองเมืองเชียงใหม่ได้เพียงปีเดียว พระองค์ก็ตัดสินพระทัยกลับไปประเทศลาวเพื่อสืบทอดพระราชบัลลังก์แทนพระราชบิดาในประเทศลาว พระแก้วมรกตจึงประดิษฐานอยู่ในประเทศลาวแต่นั้นมา

ในปี พ.ศ. 2321 ในรัชสมัยของพระเจ้าตากสินมหาราช เจ้าพระยาจักรี (ผู้ซึ่งตอมาสืบทอดบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าตากสินเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1) ได้เข้ายึดกรุงเวียงจันทร์ได้สำเร็จและอัญเชิญพระแก้วมรกตมายังประเทศไทย และด้วยการก่อสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง พระแก้วมรกตจึงได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและกลายเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยตั้งแต่นั้นมา

สมเด็จพระรามาธิบดี 1 ได้ทรงโปรดให้ตัดผ้าคลุมขึ้น 2 ผืน ผืนหนึ่งสำหรับฤดูร้อนและอีกผืหนึ่งสำหรับฤดูฝน ต่อมาสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 ได้ทรงให้มีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งผืนสำหรับฤดูหนาวและผ้าคลุมทั้ง 3 ผืนนี้ก็ยังคงได้รับการเปลี่ยนตามพระราชพิธีในช่วงต้นฤดูของแต่ละฤดูโดยพระมหากษัตริย์

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...