ความมุ่งมั่นของพวกเรา เพื่อลดของเสียให้เป็นศูนย์

SPONSORED LINKS

ของเสีย คือ ของที่มีคุณภาพไม่ครบสมบูรณ์ตามความต้องการของลูกค้า หรือของที่มีคุณสมบัติของคุณภาพ (เงื่อนไขทุกๆ ข้อของแบบ (drawing) ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วเป็นของเสียนั้น เกิดขึ้นได้จากหลายๆ กรณีสามารถแยกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1. คุณภาพที่ต้องการ เป็นคุณภาพที่ถูกกำหนดไว้สูงเกินไป
2. กรรมวิธีการผลิตไม่สมบูรณ์

ปัจจุบันก็ได้มีหลายบริษัทได้คิดวิธีการขจัดของเสียอยู่มากมายๆ ซึ่งเราจะพาไปดูกันว่าแต่ละวิธีนั้นมีประโยชน์ต่อการลดของเสียให้เป็นศูนย์ได้จริงหรือไม่
1. รวบรวมสถิติของเสีย โดยวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันมากที่สุดในบริษัททั่วไปในปัจจุบันนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้

  • ตรวจสอบแยกของดีของเสีย
  •  ตรวจสอบออกใบรายงานของเสีย
  •  ตรวจสอบเพื่อค้นหาของเสีย
  •  บันทึกผลที่เกิดจากของเสีย

โดยสถิติทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่การบันทึกผลของเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเท่าใดก็ตาม สุดท้ายก็เป็นเพียง “การตรวจสอบเพื่อค้นหาของเสียเท่านั้น”

2. วิธีตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อลดของเสีย โดยวิธีนี้ในบริษัททั่วไปมีแนวความคิดที่ว่า การที่จะไม่ให้มีของเสียในการผลิตหรือการลดของเสียนั้น สามารถทำได้โดยการตรวจสอบอย่างเข้มงวดรัดกุม ซึ่งเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ เราน่าจะคิดว่าแม้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพียงใดก็ตาม ของเสียก็ไม่ลดลง ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนั้นจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบลดน้อยลง (ระดับความเชื่อถือในการตรวจสอบสูงขึ้น) แต่ก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดของเสียลดน้อยลงได้เลย

3. ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสุ่มตัวอย่าง (Sampling Inspection) โดยวิธีการตรวจสอบแบบสุ่มตัวอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบที่เข้าหลักเหตุผลของการประกันคุณภาพสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างจากของที่ผลิตแล้วทั้งหมดใน Lot นั้นขึ้นมาเพียง 1-2 ชิ้นหรือใช้การคำนวณจากสินค้าที่ผลิตออกมาแล้วทั้งหมดว่าจะต้องทำการสุ่มกี่ชิ้นนั้นเอง

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...