Major Keyword กับ Minor Keyword คืออะไร

SPONSORED LINKS

Major Keyword & Minor Keyword หมายถึง เป็นการจำแนกคียเวิร์ดนั้นออกมาโดยใช้ปริมาณการใช้งานเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าเราจัดแบ่งคีย์เวิร์ดโดยการใช้ระดับความสำคัญต่อการทำ SEO เป็นเกณฑ์นั้น เราจะสามารถแบ่งคีย์เวิร์ดออกมาได้ 2 ประเภท หลักๆ ได้แก่ Major Keyword กับ Minor Keyword โดยส่วนใหญ่แล้วในเวลาเราทำ SEO ให้กับเว็บไซต์นั้น เราไม่ได้ใช้เพียงแค่คีย์เวิร์ดเดียว แต่เราใช้คีย์เวิร์ดในการทำ SEO จำนวนมาก เช่น 10-20 คีย์เวิร์ด เพราะคีย์เวิร์ดเหล่านี้ไม่ได้มีระดับความสำคัญที่เท่ากันหมด บางคีย์เวิร์ดก็สำคัญมาก ต้องมีการเน้นให้มากแต่บบางคีย์เวิร์ดก็สำคัญรองลงมา ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับคีย์เวิร์ดนั้นมาก

Major Keyword หมายถึง คีย์เวิร์ดหลัก ที่จะเน้นหนักในการทำ SEO เพราะคีย์เวิร์หลักนี้ควรมีแค่คีย์เวิร์ดเดียวจะให้ผลดีมากกว่าการมีหลายคีย์เวิร์ด หรืออย่างมากก็ไม่ควรมีเกิน 3-4 คีย์เวิร์ด ไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเราทำ SEO ที่กว้างเกินไป ไม่ได้เน้นที่คีย์เวิร์ดใดเลย และจะทำให้คีย์เวิร์ดเหล่านั้นไม่มีน้ำหนักที่มากพอและทำให้การทำ SEO ของเรานั้นศูนย์ปล่าวนั้นเองเพราะอาจจะไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงเวลาค้นหาบน Search Engine

  • การวิเคราะห์คีย์เวิร์ดหลักแบบ Major Keyword นี้ต้องมีการคัดเลือกคีย์เวิร์ดแบบรอบคอบที่สุด เพราะคีย์เวิร์ดหหลักเป็นตัวตัดสินได้เลยว่าเราจะทำ SEO ได้ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน หรือเมื่อทำ SEO สำเร็จแล้ว มีแต่คนเข้าเว็บเราเยอะๆก็จริง แต่เราไม่สามารถหารายได้จากการที่มีคนเข้าเว็บเราได้เลย ยังนี้ก็คงไม่ดีแน่ (ในกรณีนี้หมายถึงเราต้องการหารายได้จากผู้เข้าชมเว็บจากคีย์เวิร์ดที่เราได้วิเคราะห์เพื่อหารายได้จากค่าโฆษณาที่ตรงกับคีย์เวิร์ดนั้นๆ)

ส่วน Minor Keyword หมายถึง คีย์เวิร์ดรอง หรือคีย์เวิร์ดย่อยๆ ที่เราให้ความสำคัญในการทำ SEO น้อยลงมานั้นเอง อาจนำมาใช้ในกรณีที่เราไม่สามารถใช้คีย์เวิร์ดหลักได้ หรอเป็นการนำมาใช้เสริมให้คีย์เวิร์ดหลักเรามีน้ำหนักมากขึ้น โดยคีย์เวิร์ดรองนี้สามารถมีได้ไม่จำกัดจำนวน อาจจะเป็น 10 หรือ 100 คีย์เวิร์ดก็สามารถทำได้ในกรณีที่เว็บเราเป็นเว็บเสนอบทความเป็นหลัก โดยคีย์เวิร์ดรองก็คือเป็นการที่เราใช้ทำ SEO ให้กับเว็บบทความเราในบทความย่อยอื่นๆภายในเว็บให้ติดบน Search Engine นั้นเอง

  • การวิเคราะห์คีย์เวิร์ดรองแบบ Minor Keyword นี้ไม่ถึงกับมีความสำคัญมากเท่ากับการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดหลัก เพราะเราไม่ได้มีการคาดหวังว่าจะต้องการที่จะได้ทราฟฟิกมากๆ เหล่านั้นจากคีย์เวิร์ดรองอยู่แล้ว เพราะคีย์เวิร์ดรองเป็นเพียงแค่ตัวช่วยเพิ่มทราฟฟิกอีกส่วนหนึ่งของเว็บในการทำ SEO เท่านั้นเอง โดยคีย์เวิร์ดรองนี้มักจะเกิดขึ้นก็ตอนที่เราคิดจะเขียนบทความใหม่ๆขึ้นมาให้กับเว็บนั้นเอง แล้วในบทความนั้นก็จะมีคีย์เวิร์ดรองเกิด หรือที่เรียกกันในทาง SEO ว่า “Minor Keyword) นั้นเองครับ
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

วิธีขุด Equihash (Zcash) mining

วิธีขุด Equihas ...