เทศกาลตักบาตรเทโวและประเพณีชักพระ

SPONSORED LINKS

ตามตำนานเล่าว่าทางศาสนาพุทธนั้นกล่าวว่าในช่วงเข้าใกล้ฤดูเข้าพรรษาฤดูกาลหนึ่ง จะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ เพื่อแสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดา ผู้ซึ่งหลักจากที่คลอดเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็สิ้นพระชนม์ลงและได้เกิดมาเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ในเวลาต่อมา กล่าวกันว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระมารดานี้มีความยาวตลอดทั้งพรรษา เป็นเวลาถึง 3 เดือน จึงจบลง

หลังจากไม่นานที่เสร็จสิ้นภารกิจบนสวรรค์แล้ว พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับลงมาสู่โลกมนุษย์ พระองค์ทรงได้รับการต้อนรับจากประชาชนทั้งที่เป็นพระสาวกและผู้ที่มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการละลึกถึงวันนี้ในครั้งพุทธกาล จึงได้มีกาจัดงานเทศกาลขึ้น 2 งานด้วยกัน ได้แก่ “งานตักบาตรเทโว” ซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางและ “ประเพณีชักพระ” ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในภาคใต้ของประเทศ โดยงานทั้ง 2 นี้ต่างก็จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นการเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และในทุกๆปีก็จะจัดให้มีขึ้นทันทีหลังจากออกพรรษาแล้ว อย่างไรก็ตามโดยการเฉลิมฉลองของงานเทศกาลทั้ง 2 นี้ อาจจะแตกต่างกันบ้างทางด้านการจัดเตรียมงานและถือปฏิบัติกล่าวคือ การตักบาตรเทโวนั้น หมายถึง “การถวายอาหารแก่พระสงฆ์” งานฉลองจำเป็นการจำลองเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ดังนั้นจุดเริ่มต้นของขบวนแห่จึงมักนิยมใช้ที่สูงๆ เช่น เนินเขา สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น จะเห็นได้ชัดเวลาจัดงาน คือ แถว ภูเขาทอง วัดสระเกศ แต่สำหรับวัดที่ตั้งอยู่ห่างจากเนินเขาก็จะใช้พระอุโบสถเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนในการแห่

เมื่อทุกคนเตรียมตัวพร้อมแล้ว พระสงฆ์จะยืนเรียงแถวกันเป็นขบวนซึ่งจะนำโดยพระพุทธรูปในท่ายืนอัญเชิญโดยชายผู้ซึ่งได้รับการสมมุติให้เป็นพระอินทร์และพระพรหม แล้วจึงค่อยๆ เคลื่อนขบวนแห่ไปตามทางที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยประชาชนก็จะถวายอาหารและผลไม้ต่างๆ แก่พระสงฆ์ที่จะเดินผ่านมาข้างหน้าตน พิธีจะจบลงเมื่อพระสงฆ์รูปสุดท้ายในขบวนเดินครบรอบ

ในขณะเดียวกัน คำว่า “ชักพระ” นั้นถ้าแปลตามตัวก็คือ เป็นการดึงพระ นั้นเอง และส่วนใหญ่ก็จะจัดขึ้นในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้ เช่น ที่นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และยะลา ประเพณีชักพระที่น่าตื่นตามากที่สุดในทุกๆปีจะเป็นที่แม่น้ำตาปี ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นการฉลองโอกาสนี้ก็จะมีพิธีจัดขบวนแห่ขึ้น 2 ขบวนพร้อมๆ หรือพูดง่ายๆว่า สำหรับแห่ทางบกและทางน้ำ นั้นเอง ซึ่งสำหรับขบวนแห่ทางบกนั้นก็จะมีการประดับประดารถขบวนอย่างสวยงามแล้วก็จะถูกลากไปรอบๆ ในตัวเมือง ส่วนขบวนแห่ทางน้ำนั้นก็มีจุดเด่นอยู่ที่การประดับตกแต่งทุ่นหรือแพปะรำพิธีด้วยลวดลายไทยสีต่างๆ เพื่อใช้ในการประดิษฐานพระพุทธรูป ทุ่นนี้ก็จะถูกลากจูงไปยังบริเวณกลางของแม่น้ำเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา พอถึงวันรุ่งขึ้นทุ่นที่ใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปนี้ก็จะถูกลากจูงไปตามลำน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาไหว้สักการะบูชาและทำบุญ โดยทั้ง 2 ขบวนแห่ก็มีสิ่งที่สวยงามแตกต่างกันไปตามเหตุการณ์ พอใกล้จบประเพณีชักพระนี้ก็จะมีการจัดแข่งเรือยาวอันน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมกับมีการละเล่นประเพณีไทยต่างๆอีกด้วย

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...