การประกอบการและผู้ประกอบการแตกต่างกันอย่างไร ?

SPONSORED LINKS

การประกอบการ และผู้ประกอบการมีความแตกต่างกันอย่างไร ? หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยเนื่องจากทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างในส่วนของความหมายวันนี้เราก็เลยจะมาอธิบายสั่นๆ ง่ายๆ ให้ได้เข้าใจกันน่ะครับ

การประกอบการ หมายถึง เป็นการจัดตั้งองค์กรหรือกิจการเพื่อดำเนินการผลิต การจำหน่าย และการให้บริการ โดยเป็นการนำเอาปัจจัยที่มีต่างๆนั้นมาลงทุนในกิจการนั้นเอง เช่น ส่วนของทรัพย์สิน แรงงาน และเงินทุน เพื่อให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายที่ได้คาดหวังไว้หรือเกิดการมีกำไรขึ้นมานั้นเองครับ

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง บุคคลที่ทำการจัดตั้งธุรกิจหรือองค์กรขึ้นมา โดยยอมรับความเสี่ยงภัยเพื่อหวังจากกำไรที่เกิดขึ้น หรืออีกความหมายหนึ่งของ ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่มีความคิดที่อยากจะดำเนินในธุรกิจที่มีการก่อตั้งขึ้นมา และคอยดำเนินกิจการที่จัดตั้งขึ้นมาให้อยู่รอดและมีการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตนั้นเองครับ

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...