หลักการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน 5G

SPONSORED LINKS

หลักการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน 5G คือ ขั้นตอนแก้ปัญหามาจากตัวย่อในภาษาญี่ปุ่นที่มีอยู่ด้วยกัน 5 ตัว ดังนี้ครับ

  1. Genba  สถานที่/หน้างานจริง
  2. Genbutsu  สิ่งของ/ชิ้นงานที่เป็นตัวปัญหาจริง
  3. Genjitsu  สถานการณ์จริง
  4. Genri  ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องจริิง
  5. Gensoku  เงื่อนไขประกอบที่เกี่ยวข้องจริง

14340057981434005820lโดยแต่ละ Gen นั้นมีความสำคัญยังไง ? เดียวเรามาดูกัน

  • Genba (สถานที่ / หน้างานจริง) คือ เราไม่อาจแก้ไขปัญหาอะไรจากการนั้งทำงานอยู่ในแต่ Office เพราะข้อมูลที่จำเป็นล้วนแล้วอยู่ที่หน้างานเท่านั้นการนั่งโต๊ะแก้ปัญหาทำได้แต่นั่นนึกเท่านั้น
  • Genbutsu (ของจริง / ชิ้นงานที่เป็นตัวปัญหาจริง) คือ ของจริงมีถึง 6 มิติ ที่ทำให้เราได้ตรวจสอบ ไม่เหมือนกับการดูรูปจากภาพกระดาษที่มีเพียงแค่ 2 มิติ หรือจากจอภาพคอมพิวเตอร์ซึ่งมีข้อจำกัด ไม่ว่าจากความบังเอิญด้วยของมุมกล้อง หรือ ด้วยความตั้งใจของใครบางคนที่จะให้เราเห็นเพียงไม่กี่มุมเท่านั้น
  • Genjitsu (สถานการณ์จริง) คือ ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเพียงช่วงเสี้ยววินาทีเท่านั้น และไม่มีโอกาสย้อนภาพกลับมาดูได้จึงต้องสอบถามจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเท่านั้น
  • Genri (ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องจริง) คือ ทฤษฏีจะเป็นตัวอธิบายแต่ละเหตุการณ์ หรือปัญหามันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง เมื่ออธิบายได้ก็สามารถปิดข้อสงสัยหรือปิดปัญหาได้นั้นเองละครับ ซึ่งบางครั้งก็ต้องอาศัยด้วยการทดลองเพื่อให้พิสูจน์ว่าถูกต้องตรงกับหลักของทฤษฏีหรือไม่ก่อนที่จะมีการยอมรับนั้นเอง
  • Gensoku (เงื่อนไขประกอบที่เกี่ยวข้องจริง) เงื่อนไขประกอบเป็นตัวส่งเสริมหรือเร่งเร้าให้ปัญหาเกิดขึ้นครับ (ในบางปัญหามีแต่ในอีกหลายปัญหากลับไม่มี) และแก้ไขให้หมดไปได้ยาก ใช้งบประมาณหรือต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาที่นาน
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...