ผ้าไหมไทย

SPONSORED LINKS

ผ้าไหมไทยเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาตั้งแต่ดั้งเดิม ซึ่งเป็นอาชีพของคนไทยในภาคอีสานมาเป็นเวลาช้านานแล้ว สมัยนั้นการทอผ้าเป็นงานฝีมือพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาตามประเพณี เพื่อเป็นการสืบทอดรอยเท้าบรรพบุรุษของชนถิ่นนี้ สตรีชาวอีสานเอง ก็เคยเลี้ยงไหม ปั่นและย้อมด้าย โดยวิธีการที่ล้าสมัย เพื่อใช้สอยในครอบครัว และบางครั้งก็นำเอาไปขายทอดในท้องตลาด แต่ที่น่าเสียดายที่ว่าตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมไหมไทยก็มีแต่ซบเซา เนื่องจากการทะลักเข้ามาของสิ่งทอที่มีราคาถูก และถูกผลิตโดยใช้เครื่องจักรของจีนและญี่ปุ่นมายังตลาดไหมไทยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงการผลิตไหมขึ้น แต่ก็ประสบความสำเร็จน้อยมาก จนกระทั่งหลังสงครมโลกครั้งที่ 2 ไหมไทยจึงเริ่มแพร่หลายเข้าสู่ตลาดโลก เมื่อชาวอเมริกันชื่อ จิม ทอมสัน ได้ฟื้นฟูอุตสาหกรรมขึ้นใหม่ และทำให้ไหมไทยได้เป็นที่รู้จักของโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น

slide-110929145623โดยปกติแล้วเมื่อมีการนำเอาสินค้าที่มีราคาถูกกว่าเข้ามา ทั้งยังผลิตโดยใช้วัสดุอันทันสมัย และใช้เทคนิคในการผลิตที่ใช้แรงงานมาก ก็เป็นธรรมดาที่ศิลปะพื้นบ้านและงานฝีมือต่างๆ จะคงอยู่โดยไม่ถูกกระทบกระเทือนนั้นเห็นจะเป็นการยาก ดังนั้นเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการผลิตสิ่งอันมีค่าเหล่านี้ และเพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้แก่ชาวบนบท ศูนย์ศิลปาชีพจึงถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ งานสำคัญของศูนย์ศิลปาชีพก็คือ เปิดตลาดใหม่ๆ ให้กับสินค้าที่ผลิตออกมาแล้ว ในบรรดาสินค้าหลายๆ ชนิด สินค้าที่โดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือผ้าไหม “มัดหมี่” ที่มีความงดงามของชาวอีสาน ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมาก เพราะว่ามีความทนทานและสามารถจะสวมใส่ได้หลายปีถ้าหากรู้จักวิธีรักษาอย่างถูกต้อง ทุกวันนี้ผ้าไหมไทยเป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่มีจำหน่ายทั่วโลกโดยมากจะส่งออกในรูปแบบของผืนยาวเรียบ ตาสก๊อต ยกดอก ลายแถบ ภาพพิมพ์ และตาหมากรุก เป็นต้น โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระองค์เองก็ยังทรงช่วยแพร่หลายชื่อเสียงของผ้าไหมไทยโดยการที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านทำผ้ามัดหมี่ให้มากขึ้น และทำออกมาหลายๆ แบบ นอกจากนี้ก็มีการแสดงแฟนชั่นผ้าไหมอยู่บ่อยๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของการออกแบบของผ้าไหม จากการริเริ่มที่เรียบง่าย เดี๋ยวนี้ผ้าไหมไทยเลยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชาติที่สำคัญไปแล้ว

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...