การสงวนป่าไม้

SPONSORED LINKS

การสงวนป่าไม้ มีคำกล่าวว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่มากมายจริงแล้วจะสามารถสัมผัสได้เฉพาะแต่ในป่าเท่านั้น เพราะป่านำมาซึ่งประโยชน์อันมหาศาลต่อมวลมนุษย์ชาติและสรรพสัตว์ ถ้าหากว่าป่าทั้งหมดถูกทำลายลงแล้ว โลกทั้งโลกก็จะต้องประสบกับความแห้งแล้งอย่างรุนแรงเป็นแน่ ซึ่งในที่สุดก็จะนำมาซึ่งความสูญสิ้นของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก ก่อนปี พ.ศ. 2504 ราชอาณาจักรไทยอุดสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ที่มากมายซึ่งมีถึง 53.33% ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศ แต่น่าใจหายที่ว่าจากการสำรวจโดยภาพถ่ายทางดาวเทียมในปี พ.ศ. 2531 แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยที่ลดลงเหลือแค่เพียง 28.03% เท่านั้นของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย พื้นที่ป่าไม้ที่ทูกทำลายส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบนและทางตะวันตก ซึ่งมีการแผ้วถางพื้นที่เพื่อการทำเกษตรกรรมของชาวบ้านกันมาก นอกจากนี้ก็ยังมีการลักลอบตัดไม้กันอีกด้วย

dongyai_001เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่าซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติและมรดกอันมีค่ามากที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา จึงได้มีมาตรการหลายอย่างเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งป่าไม้แห่งชาติ สวนธรรมชาติ ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การยกเลิกสัมปทานป่าไม้และการส่งเสริมให้เอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นต้น โดยต้องไม่ลืมว่าเป็นเวลาหลายปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเตือนให้พสกนิกรของพระองค์ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของน้ำและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านาๆชนิด ในอดีตสัตย์ป่าถูกฆ่าโดยไม่เลือกเพื่อถ้วยรางวัลบ้าง เพื่อลิ้มรสอันโอชะของมันบ้าง นอกจากนี้สัตว์ป่าบางชนิดก็ถูกนำไปขายโดยผิดกฏหมายตามท้องตลาด และบางชนิดก็ถูกขโมยออกนอกประเทศไปก็มี

ทุกวันนี้การฆ่าและค้าขายสัว์ป่าหายากถูกห้ามโดยแบบสิ้นเชิง สมเด็จพระบรมราชินีนาถเองก็ทรงริเริ่มโครงการอนุรักษ์หลายๆอย่างทั่วทั้งประเทศ รวมทั้ง “โครงการป่าสิริกิดิ์” ในภาคใต้และ “โครงการป่ารักน้ำ” ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการปกป้องและอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบและร่วมมือกัน มิฉะนั้นมรดกทางธรรมชาติของเราจะสูญสิ้นไปภายในระยะเวลาอันสั้นและอนุชนรุ่นหลังก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดอันเนื่องมาจากการขาดความรับผิดชอบของพวกเรานั้นเอง

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...