ชีวิตชาวนาไทย

SPONSORED LINKS

ชีวิตชาวนาไทย โดยปกติเราจะได้ยินคำกล่าว่า “ชาวนาคือกระดูกสันหลังของประเทศชาติ และในน้ำมีปลาในนามีข้าว” คำกล่าวเช่นี้เป็นความจริง ก็เพราะว่าชาวนาปลูกข้าวเลี้ยงประชาชนทั้งประเทศ ข้าวไม่เพียงแต่เป็นอาหารหลักของประเทศเท่านั้น แต่ตอนนี้ข้าวได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่งด้วยดังนั้น ชาวนาจึงเป็นกำลังสำคัญที่สุดของประเทศด้วย ชาวทำงานตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดทั้งปี เพราะหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวประจำปีแล้วพวกเขาก็จะเริ่มปลูกข้าวนาปรัง หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ต่ออีก หรือไม่ก็เลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์อื่นๆ เช่น ปลา และเป็ด เป็นต้น โดยปกติปลาจะอาศัยอยู่ตามธรรมชาติในนาข้าว ดังนั้น ต้นกล้าและปลาจะเติบโตไปพร้อมๆ กัน โดยธรรมชาติในที่เดียวกัน เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวนาก็จะมีทั้งปลาและข้าวไว้บริโภคในฤดูหน้าแล้ง ที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย ถ้าเราท่องเที่ยวไปตามต่างจังหวัดก็จะพบเห็นชาวนากำลังตากปลาบนหลังคาบ้านของเขาตามริมถนน ดังนั้น จึงมีคำทักทายในหมู่คนไทยเมื่อพบปะกันก็จะเริ่มทักทายกันว่า “คุณจะไปไหน” แล้วก็จะตามด้วยประโยคคำพูดว่า “คุณกินข้าวกินปลาแล้วหรือยัง” เป็นต้น ที่จริงแล้วข้าวกับปลานี้เป็นอาหารหลักของคนไทยมานานอยู่แล้ว

IMG_03aaaโดยส่วนใหญ่ข้าวจะปลูกกันมากในภาคกลาง ซึ่งจนถึงกับบางครั้งก็มีคำเรียกภาคกลางว่า “อู่ข้าว อู่น้ำ” ของเอเชีย ทั้งนี้ก็เพราะพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่ไพศาล และมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมอาชีพทำนาเป็นอาชีพดั้งเดิมของไทย ที่สืบทอดมายังอนุชนรุ่นหลังๆ โดยส่วนใหญ่แล้วชาวนาจะใช้ชีวิตอยู่โดยสงบเงียบในชนบท แต่ปัจจุบันอาชีพนี้กำลังถูกคุกคามด้วยเหตุหลายสิ่งหลายอย่างเป็นต้นว่า ข้าวเปลือกมีราคาตกต่ำ ขาดแคลนน้ำสำหรับการปลูกข้าวนาปรัง และการก่อสร้างบ้านจัดสรรหรือแหล่งพาณิชย์ ซึ่งบ่องครั้งที่นำมาซึ่งมลพิษยังบริเวณใกล้เคียง ยิ่งไปกว่านั้นคนรุ่นใหม่ก็มีท่าทีว่าจะละทิ้งอาชีพดั้งเดิมที่มีการสืบทอดกันมาหลายซตวรรษนี้ เพื่อไปทำงานในโรงงานในเมือง หรือไม่ก็หาอาชีพอื่นที่มีรายได้ดีกว่านี้

ในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องช่วยกระดูกสันหลังของชาติของเราให้ดำเนินอาชีพต่อไปได้แล้วมิฉะนั้นพวกเขาก็คงจะยังชีพอยู่ไม่ได้ เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคเหล่านี้ เมื่อใดก็ตามที่ชาวนาถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องเลิกอาชีพนี้ พวกเราก็เห็นจะต้องนำข้าวเข้ามาเพื่อบริโภคเป็นแน่ และถ้ายังหากเป็นเอย่างนั้น อาชีพของบรรพบุรุษของเราก็คงจะสูญไปและประเทศไทยก็คงจะไม่ได้ชื่อเป็นว่าเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ” ของโลกอีกต่อไป

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...