วันแม่แห่งชาติ

SPONSORED LINKS

วันที่ 12 สิงหาคม ไม่ใช่แต่เป็นเพียงแค่โอกาสอันเป็นมหามงคลฤกษ์ เฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเท่านั้น แต่ยังจัดให้เป็นวันที่ชาวไทยทั้งประเทศได้มีโอกาสแสดงความเคารพสักการะต่อผู้เป็นแม่อีกด้วย เพราะชาวไทยถือว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นมารดาของชาวไทยทั้งประเทศ ดังนั้นโอกาสนี้จึงจัดเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ด้วย ซึ่่งแต่เดิม จัดให้มีขึ้นในวันที่ 15 เมษายนของทุกปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 จึงได้ถูกเปลี่ยนมาเพื่อให้สอดคล้องกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งก็คือ วันที่ 12 สิงหาคมและกำหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัฐลักษณ์ในความรักอันขาวและบริสุทธิ์ที่มารดาเป็นผู้มอบแก่บุตรด้วย

004632

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...