งานวัด

SPONSORED LINKS

งานประจำปีหรืองานวัดส่วนใหญ่จะจัดให้มีขึ้นในเกือบทุกวันทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนบทเพื่อหารายได้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือก่อสร้างอาคารหลังใหม่ภายในบริเวณวัด ในช่วงมีงานธงชาติและธงธรรมจักรจะปักเรียงรายเป็นทิวแถวขนานไปกับธนนเล็กๆ ที่มุ่งตรงไปยังวัดเคียงคู่กันไปเพื่อเป็นการบอกทางให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้รู้

งานวัดดอทคอม-ไอเดียธุรกิจ-รวยได้ตามงานอีเว้นท์-7อย่างไรก็ตามไม่ควรสับสนระหว่างงานวัดและงานฝังลูกนิมิต (งานฝังลูกนิมิตถูกจัดขึ้นเพื่อฝังลูกนิมิตซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนหินกลม เพื่อเป็นเครื่องหมายเขคแดนของพระอุโบสถ) ส่วนงานวัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยวัดที่มีความประสงค์จะหาเงินทุนรายได้เพื่อจุดประสงค์บางประการ และในขณะเดียวกันก็เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ทำบุญโดยการบริจาคทานและปิดทองพระ หลังจากว่างเว้นจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว

ในทางตรงกันข้าม งานฝังลูกนิมิตจัดให้มีขึ้นได้เพียงครั้งเดียว โดยวัดที่เพิ่งจะสร้างพระอุโบสถเสร็จใหม่ และการสร้างนี้ก็อาจจะเป็นการสร้างแทนพระอุโบสถหลังเก่าหรือไม่ก็วัดนั้นเพิ่งจะมีพระอุโบสถเป็นครั้งแรก (นับแต่ก่อตั้ง) ในกรณีเช่นนี้จะต้องมีพิธีฝังลูกนิมิต มิฉะนั้นแล้ว พิธีสำคัญๆ เช่น การอุปสมบท ก็จะจัดให้มีขึ้นไม่ได้ และถ้าขืนจัดขึ้นในพระอุโบสถ์ที่ไม่มีีการฝังลูกนิมิตก่อน พิธีอุปสมบทก็จะเป็นโมฆะไปทันที ดังนั้น งานฝังลูกนิมิตจึงเป็นระเบียบปฏิบัติทางศาสนา และจัดเป็นงานวัดที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจะมีผู้คนจำนวนมากมายหลายพันคนจากบริเวณใกล้เคียงและห่างไกล เดินทางมาทำบุญและเข้าชมมหรสพที่จัดขึ้นบริเวณกลางสนามวัด

29ที่คล้ายกันก็คือ งานทั้งสองนี้อาจจะจัดให้มีขึ้นเป็นเวลาหลายวันหลายคืน พร้อมทั้งมีร้านขายอาหาร ร้านของที่ระลึก การเล่นชนิดต่างๆ ภายนตร์กลางแปลง วงดนตรีลูกทุ่ง ลิเก ชิงช้าสวรรค์ การโ๙ว์ประหลายและสิ่งอันน่าสะพรึงกลัว เช่น นางตานี เป็นต้น

หลังจากพระอาทิตย์ตกดิน เสียงดนตรีจากเครื่องขยายเสียงที่มีกำลังสูงก็เริ่มดังกระหื่มได้ยินมาแต่ไกลราวกับว่าจะกระตุ้นจิตใจของชาวบ้านให้ตื่นเต้นกระชุ่มกระชวยกันอีกครั้ง หลังจากใช้เวลาอันเนิ่นนานกับงานหนักในท้องนามา ตอนนี้ถึงเวลาแห่งการทำบุญและร่วมสนุกสนานในชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้ว

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...