บทบาทของคอมพิวเตอร์

SPONSORED LINKS

นับวันคอมพิวเตอร์ก็เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ด้วยการอุบัติขึ้นของคอมพิวเตอร์ ทุกสิ่งทุกอย่างดูจะยิ่งง่ายขึ้น เนื่องจากการทำงานอันดีเลิศของมัน คอมพิวเตอร์จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด ที่ช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ดังนั้นมันจึงถูกติดตั้งไว้เกือบจะทุกที่นับจากสถานที่ทำงานที่ทันสมัยที่สุดในตึกสูงระฟ้า จนกระทั่งร้านเล็กๆ บนมุมถนน ด้วยเหตุนี้มันจึงกลายเป็นส่วนสำคัญในการประกอบการงานแต่ละวันของเราไปแล้ว เดี๋ยวนี้หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็นที่นิยมกันมากในหมู่นักศึกษาไทย ผู้ซึ่งต้องการได้ทำงานดีๆ หลังจากเรียนจบแล้ว

แน่นอนที่สุด คอมพิวเตอร์ช่วยประหยัดเวลาและพลังงานตัวอย่างเช่น ในอดีตขบวนการผลิตต้องอาศัยแรงคนเป็นจำนวนมาก เพื่อทำงานซ้ำๆ ซากๆ แต่ตอนนี้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว คนคนเดียวสามารถควบคุมขบวนการผลินในโรงงานได้เกือบทั้งหมด ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่จะมีความสามารถเป็นเลิศเทียบเท่าคอมพิวเตอร์ เพราะว่ามันสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานเกือบทุกชนิด นับจากงานง่ายๆ จนถึงกระบวนการทำงานที่ยากสลับซับซ้อนมาก เช่น การผ่าตัดภายใน เป็นต้น

ups-apc-3

อย่างไรก็ตาม เป็นที่เกรงกันว่า เนื่องจากบทบาทที่เพิ่มขึ้นของมันในเกือบทุกสาขาอาชีพแรงงานมนุษย์ก็อาจจะถูกแทนด้วยเครื่องจักรชั้นเลิศนี้ในที่สุด และเมื่อเวลานั้นมาถึงอัตราการว่างงานก็จะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง แม้แต่อาชีพในอนาคตของเราก็ยังถูกชี้ขาด โดยการวัดกันด้วยความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกจัดไว้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในใบสมัครงานไปแล้ว เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า นับจากนี้ไปจะเริ่มเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ ชีวิตมนุษย์ส่วนใหญ่จะถูกครอบครองโดยคอมพิวเตอร์ บางทีในอนาคตถ้าหากว่าเครื่องจักรชั้นเลิศนี้หยุดทำงานลงด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ เราอาจจะต้องกลายเป็นผู้ที่สิ้นหวังไปเลยก็ได้ เมื่อเห็นบทบาทอันสำคัญของคอมพิวเตอร์ เช่นนี้แล้ว เราอาจจะต้องตัดสินใจแล้วว่า เราจะเป็นนายของคอมพิวเตอร์ หรือว่าอยู่เฉยๆ โดยปล่อยให้คอมพิวเตอร์นั้นมาชี้ชะตาชีวิตของเราแทนในอนาคต

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...