วันวิสาขบูชา

SPONSORED LINKS

วันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พิธีที่จัดให้มีขึ้นในวันนี้ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน

ประเทศไทยในฐาะที่เป็นเมืองพุทธอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ในวันสำคัญนี้จะมีการจัดพิธีบูชาทั่วประเทศ ธงศาสนาจะปลิวไสวอยู่ทั่วไป พิธีทางศาสนาและการทำบุญจะมีขึ้นทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันในต่างจังหวัด ชาวพุทธจะตื่นนอนแต่เช้าตรู่เพื่อตระเตรียมอาหารและของหวานเพื่อถวายพระสงฆ์ ครั้นรุ่งเช้าประชาชนก็จะเดินเป็นทิวแถวมุ่งหน้าไปยังวัดใกล้เคียงเพื่อใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันนั้นในการทำกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมเหล่านี้ส่วนมากก็จะกระทำกันที่วัดซึ่งเป็นสถานที่ฟังพระธรรมเทศนาในตอนกลางวัน และในช่วงเย็นก็เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนซึ่งได้แก่การเดินรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ในขบวนพิธีนี้แต่ละคนก็จะถือดอกไม้ ธูป 3 ดอกและเทียนไขจุดแล้ว 1 แท่ง เพื่อระลึกนึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย “อันมีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์”

เนื่องในโอกาสนี้ พิทีทางศาสนาอันตระการตาก็ยังถูกจัดขึ้นที่บริเวณพุทธมณฑล ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพระพุทธรูปปางลีลาประดิษฐานอยู่ ที่นี่พิธีเวียนเทียนโดยปกติจะนำโดยพระบรมวงศานุวงศ์ ชาวพุทธในบริเวณใกล้เคียงและจังหวัดอื่นๆ จะมาเข้าร่วมในพิธีและบางคนก็อาจจะถือโอกาสนี้ขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสโดยการปฏิบัติกรรมฐานและฟังธรรมเทศนา เป็นต้น

bhudda03

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...