การพัฒนาสีของหลอดไฟฟ้า

SPONSORED LINKS

การพัฒนาสีของหลอดไฟฟ้า เพื่อให้มีการนำหลอดไฟฟ้าไปใช้งานได้หลายๆแบบ หลายสถานที่นั้น จึงได้มีการตกแต่งกระเปาะแก้วของหลอดไฟฟ้าขึ้น ที่เป็นมาตรฐานแล้วจะมีชนิดของหลอดแก้วที่ใช้ทำหลอดไฟฟ้าที่เป็นหลอดไฟฟ้าแบบแสงสว่างสีขาวนวล หลอดไฟฟ้าแบบแสงสว่างสีชมพู่อ่อยหลอดไฟฟ้าแบบแสงสว่างสีใส หลอดไฟฟ้าแบบแสงสว่างสีฟ้า หลอดไฟฟ้าแบบแสงสว่างสีใสปนฟ้า หลอดไฟฟ้าแบบแสงสว่างสะท้อนแสงสว่างภายใน และหลอดไฟฟ้าแบบแสงสว่างสีที่เป็นธรรมชาติ เป็นต้น

หลอดไฟฟ้าที่มีของแสวสว่างที่แตกต่างกันก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสีของแสงสว่างที่จะนำไปใช้งานแตกต่างกันอีกด้วย ตัวอยากเช่น

หลอดไฟฟ้าแบบแสงสว่างสีฟ้า ใช้เมื่อต้องการที่จะลดแสงพร่าและทำให้เกิดเงาน้อย

หลอดไฟฟ้าแบบแสงสว่างสีขาว ใช้เมื่อไม่ต้องการมองเห็นไส้หลอดไฟฟ้า

หลอดไฟฟ้าแบบแสงสว่างสีใสปนฟ้า จะให้แสงใกล้เคียงกับแสงสว่างในตอนกลางวัน

หลอดไฟฟ้าแบบแสงสว่างกลางวันใช้กระเปาะแก้วสีน้ำเงิน จะมีคุณสมบัติดูดกกลืนความยาวของแสงสว่างสีแดงและแสงสว่างสีเหลืองบางส่วน ซึ่งจะมีผลทำให้ประสิทธิภาพของหลอดไฟฟ้าลดลงประมาณ 35 % จึงทำให้หลอดไฟฟ้าแบบแสงสว่างสีกลางวันกินกำลังไฟฟ้ามากกว่าหลอดไฟฟ้าแบบแสงสว่างสีฟ้าและเพื่อที่จะให้ได้ปริมาณแสงสว่างออกมาเท่ากัน หลอดไฟฟ้าแบบสีฟ้าขนาด 200 วัตต์ จะเท่ากับหลอดไฟฟ้าแบบแสงสว่างสีกลางวัน 300 วัตต์

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...