ความดันก๊าซ (Gas Pressure)

SPONSORED LINKS

ความดันก๊าซ (Gas Pressure) ที่ใช้กับหลอดนีออนแรงดันไฟฟ้าสูง ในกระบวนการผลิตหลอดนีออนแรงดันไฟฟ้าสูงนี้จะต้องมีการอัดความดันเข้าไปเพื่อบรรจุก๊าซต่างๆ และเพื่อให้เกิดความั่นใจและถูกต้องในกระบวนการผลิต ถ้าความดันก๊าซนั้นต่ำเกินไป จำทำให้ความต้านทานของหลอดนีออนแรงดันไฟฟ้าสูงและแรงดันไฟฟ้าที่ใช้หรือแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่แคโทดจะสูงตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดการกระชาก (Sputter) ของกระแสไฟฟ้าสูงมากขึ้น การเกิดการกระชาก (Sputter) ของกระแสไฟฟ้าสูงนี้ จะมีผลทำให้โลหะของอิเล็กโทรดเกิดการระเหยออกมาและตกลงบนหลอดแก้วของนีออนแรงดันไฟฟ้าสูงเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดแก้วของนีออนแรงดันไฟฟ้าสูงเริ่มดำขึ้น และกระบวนการที่ให้ความดันก๊าซต่ำลงยังคงกระตุ้นอยู่จนกระทั่งหลอดนีออนแรงดันไฟฟ้าสูงนั้นเริ่มกระพริบและสว่างขึ้นในที่สุดหรือถ้าให้สูงเกินไปจะทำให้แสงสว่างของสีออกจากหลอดนีออนแรงดันไฟฟ้าสูงไม่ค่อยสว่างสดใสเท่าที่ควร

 

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...