Monthly Archives: มกราคม 2016

ปรัชญาธุรกิจของ 3M

ปรัชญาธุรกิจแบบ 3M คือ “เมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมอบหมายงานและความรับผิดชอบออกไป รวมทั้งต้องกระตุ้นให้พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีการริเริ่มให้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้ความอดทนและใจกว้าง สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายงานและอำนาจในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือชาย ถ้าเขาเหล่านั้ ...

Read More »

กลยุทธ์คืออะไร

กลยุทธ์ (strategy) นั้นถูกเรียกในรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า strategos โดยมีความหมายดั้งเดิมเป็นภาษาทางทหารที่ใช้อธิบายถึงยุทธวิธีของแม่ทัพในการจัดทัพ และเคลื่อนย้ายกำลังพลเพื่อต่อสู้กับกองทัพของข้าศึก โดย กลยุทธ์ นั้นเป็น “กิจกรรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการร่างแผนการทำศึกสงคราม และการกำหนดรูปแบบการต่อสู้ในแต่ละสมรภูมิ ...

Read More »

วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 10 ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกๆปี เพื่อเป็นการระลึกถึงการอุบัติขึ้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนกระทั่งถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ...

Read More »

ผลไม้ไทย

ประเทศไทยมีชื่อเสียงว่าเป็น “เมืองยิ้ม” “ดินแดนแห่งผ้ากาสาวพัตร์” และบางครั้งก็อาจจะมีชื่อเสียงด้านอื่นอีก เป็นต้นว่าดินแดนแห่งผลไม้ไทยเมืองร้อน เพราะว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้เมืองร้อนและเมืองหนาว ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล ถึงแม้ว่าผลไม้บางชนิดอาจจะไม่อยู่ในช่วงฤดูกาล แต่ก็ยังอุตส่ ...

Read More »

สะพานรถไฟมรณะ

สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแควที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกแห่งนี้ อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 130 กม. สะพานแห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ก็เพราะว่าเกือบครึ่งศตวรรษมาแล้ว มีทหารพันธมิตรที่ถูกจับเป็นเชลยประมาณ 16000 คน ต้องมาเสียชีวิตที่นี่ในขณะสร้าง “สะพานมรณะ” ไปยังประเทศพม่า เชลย ...

Read More »

เทศกาลแข่งว่าว

การเล่นว่าวเป็นที่นิยมมากในหมู่คนไทยจากทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ในชนบทตามปกติฤดูกาลเล่นว่าวจะมีขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายน เมื่อมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ลมตะเภา) พัดมาจากอ่าวไทยและหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว กล่าวกันว่า การเล่นว่าวนี้มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนไม่ต่ำกว่า 3000 ปีมาแล้ว ในระหว่างการปกครอ ...

Read More »

พิธีทำบุญน้ำผึ้ง

พิธีทำบุญน้ำผึ้ง โดยปกติในข้างขึ้นวันเพ็ญเดือน 10 (ราวๆ เดือนกันยายนหรือตุลาคม) ชาวไทยเชื้อสายมอญทั่วทั้งประเทศจะประกอบพิธีทำบุญประจำปีเพื่อถวายน้ำผึ้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ชาวมอญมีความเชื่อว่า เนื่องจากน้ำผึ้งจะมีมากก็แต่ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนห้า) แต่ว่าในช่วงนี้ของปีจะหาได้ยาก ดังนั้น ถ้าได้ถวายในช่วงนี้ก็จะได้รับบุญกุศลมาก ...

Read More »

บุญบั้งไฟ

โดยปกติงานบุญบั้งไฟนี้ จะจัดให้มีขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤภาคมในแต่ละปี และช่วงนี้ก็เป็นระยะเวลาเริ่มต้นของฤดูฝน ชาวนาต่างก็พร้อมที่จะทำการเพาะปลูก เทศกาลนี้นิยมเฉลิมฉลองกันมากในจังหวัดทางภาคอีสาน เช่น ยโสธร และอุบลราชธานี การฉลองก็เพื่อเป็นวิงวอนขอฝนจากพระพิรุณให้ประทานฝนมามากๆ ในช่วงฤดูกาลปลูกข้าวที่กำลังมาถึ ...

Read More »

ชาวเขาประเทศไทย

คำว่า “ชาวเขา” หมายถึง ชนกลุ่มน้อยซึ่งอาศัยในแถบภูเขาทางตอนเหนือของประเทศไทยชาวเขาแต่ละเผ่าต่างก็มีภาษา วัฒนธรรม การแต่งกายและลัทธิความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป ชาวเขาเหล่านี้มีการอพยพมายังประเทศไทย จากธิเบต พม่า จีน และประเทศลาวในช่วง 200 กว่าปีที่ผ่านมานี้ ประมาณว่าในประเทศไทยมีชาวเขาอยู่ถึง 20 เผ่าซึ่งมีปร ...

Read More »

งานวัด

งานประจำปีหรืองานวัดส่วนใหญ่จะจัดให้มีขึ้นในเกือบทุกวันทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนบทเพื่อหารายได้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือก่อสร้างอาคารหลังใหม่ภายในบริเวณวัด ในช่วงมีงานธงชาติและธงธรรมจักรจะปักเรียงรายเป็นทิวแถวขนานไปกับธนนเล็กๆ ที่มุ่งตรงไปยังวัดเคียงคู่กันไปเพื่อเป็นการบอกทางให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้รู้ อย่างไรก็ต ...

Read More »