หลอดนีออน (Neon Lamp)

SPONSORED LINKS

หลอดนีออน (Neon Lamp) เป็นหลอดไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีการบรรจุก๊าซต่างๆ เข้าไป เพื่อที่จะทำให้เกิดแสงสว่างสีต่างๆออกมา ตามชนิดของสารหรือก๊าซที่ได้บรรจุเข้าไป และหลอดนีออนส่วนใหญ่จะนำไปทำเป็นหลอดไฟฟ้าที่ประดับ หรืออยู่ตามป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร ป้ายโฆษณา หรือทำเป็นรูปตัวอักษร ฯลฯ ได้ตามต้องการ หลอดนีออนนี้จะมีความยาวและเป็นหลอดแก้ว เวลาเริ่มสร้างสามารถที่จะดัดตัวหลอดนีออนด้วยความร้อนให้เป็นรูปอะไรก็ได้ แล้วจึงเติมสารต่างๆ เข้าไปในภายหลัง โดยทั่วไปแล้วหลอดนีออจะแบ่งออกเป็นประเภทตามแรงดันไฟฟ้า ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

  1. หลอดนีออนแรงดันไฟฟ้าสูง (High Voltage Neon Lamp)
  2. หลอดนี้ออนแรงดันไฟฟ้าต่ำแบบให้แสงสว่างเรืองรอง (Low-voltage Neon Glow Lamp)

t5

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...