อายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้า(Lamp Mortality)

SPONSORED LINKS

     อายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้า (Lamp Mortality) หมายถึง อายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้า ในแต่ละประเภทจะมีอายุการใช้งานที่ไม่เท่ากัน หลอดไฟฟ้าบางชนิดอาจจะมีอายุสั้น ใช้งานได้นานเพียงเสี้่ยววินาที หลอดไฟฟ้าบางชนิดอาจจะมีอายุการใช้งานเป็นร้อยๆ ชั่วโมง หรือหลอดไฟฟ้าบางชนิดจะมีอายุการใช้เป็นพันเป็นหมื่นชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับงานที่ต้องการใช้หลอดไฟฟ้าชนิดนั้นๆ แต่อายุการใช้งานจริงที่จะพูดถึงคือ อายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอดไฟฟ้า ไม่ใช่นับตั้งแต่หลอดไฟฟ้านั้นทำงานจนกระทั่งหลอดไฟฟ้านั้นดับสนิท แต่หมายถึงการนำเอาหลอดไฟฟ้าจำนวนหนึ่งมาทำการทดสอบ โดยการปิด-เปิดทุกๆ 10 ชั่วโมง (ซึ่งขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่จะใช้) จนกระทั่งหลอดในกลุ่มดังกล่าวนั้นดับสนิท และเสื่อมลดลงเหลือ 50% ของจำนวนหลอดไฟฟ้าที่ใช้ทดสอบทั้งหมดจึงยึดเอาระยะเวลานี้เป็นอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้า

66952f19f

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...