บัลลาสต์แบบล้าหลัง (Lag Ballast)

SPONSORED LINKS

6fa5d190-cc5c-4703-961e-90a90e5b267a

บัลลาสต์แบบล้าหลัง (Lag Ballast) เป็นบัลลาสต์ที่ถูกสร้างขึ้ยโดยเอาแนวความคิดของการรวมเอาบัลลาสต์แบบรีแอกเตอร์กับหม้อแปลงไฟฟ้าขดเดียวเข้าด้วยกัน เพื่อให้บัลลาสต์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมหลอดโลหะฮาไลด์ให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย

คุณสมบัติของบัลลาสต์แบบล้าหลังมีดังนี้

  • สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย (Line Voltage)
  • ค่าตัวประกอบยอดคลื่นกระแสไฟฟ้าประมาณ 1.4-1.5
  • สามารถทนกระแสไฟฟ้าขณะสตาร์ตได้สูง
  • มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ราคาแพงกว่าบัลลาสต์แบบขดลวด
  • หลอดไฟโลหะฮาไลด์จะต่อแยกออกจากระบบสายส่งไฟฟ้า
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...