บัลลาสต์แบบนำค่าสูงโดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขดเดียว(Lead Peak Autotransformer Ballast)

SPONSORED LINKS

UV-UV-electronic-font-b-ballasts-b-font-one-for-two-electronic-font-b-ballasts-b

บัลลาสต์แบบนำค่าสูงโดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขดเดียว (Lead Peak Autotransformer Ballast) เป็นบัลลาสต์ที่สร้างขึ้นมามีลักษณะคล้ายๆ กับบัลาสต์แบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าโดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขดเดียว ต่างกันที่เพิ่มจำนวนขดลวดให้มากขึ้นเพื่อต่ออนุกรมกับค่าเก็บประจุเพื่อให้มีการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าดีขึ้น แต่การรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าโดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขดเดียวจะไม่ดีเท่ากับบัลลาสต์แบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (Regulator Ballast)

คุณสมบัติของบัลาสต์แบบนำค่าสูงโดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขดเดียวมีดังนี้

  • สามารถใช้ได้กับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย (Line Voltage)
  • มีขนาดใหญ่กว่าบัลลาสต์แบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (Regulator Ballast)
  • สามารถทนกระแสไฟฟ้าขณะสตาร์ตได้ 1.6-.1.8 เท่าของกระแสไฟฟ้าปกติของหลอดโลหะฮาไลด์
  • ราคาสูงกว่าบัลลาสต์แบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (Regulator Ballast)
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...