ประสิทธิภาพของหลอดโลหะฮาไลด์

SPONSORED LINKS

Middle_Wattage_Metal_Halide_Lamp

ประสิทธิภาพของหลอดโลหะฮาไลด์ นั้นถูกผลิตขึ้นมานี้สามารถใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับต่ำแหน่งการติดตั้งของการจุดหลอดโลหะฮาไลด์ของหลอดโลหะฮาไลด์นั้นรุ่นนั้นๆ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตจะเป็นผู้กำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมมาให้และตามขนาดกำลังไฟฟ้าของหลอดโลหะฮาไลด์คือ ถ้าหลอดหลอดโลหะฮาไลด์มีขนาดกำลังไฟฟ้าสูงก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าหลอดโลหะฮาไลด์ที่มีขนาดกำลังไฟฟ้าต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น หลอดโลหะฮาไลด์ในรุ่นต่างๆ ดังนี้

  • หลอดโลหะฮาไลด์ รุ่น M250/BUH จะมีค่าปริมาณจำนวนเส้นแรงของแสงสว่างต่อวัตต์เท่ากับ 86 ลูเมน/วัตต์
  • หลอดโลหะฮาไลด์ รุ่น M400/BUH จะมีค่าปริมาณจำนวนเส้นแรงของแสงสว่างต่อวัตต์เท่ากับ 100 ลูเมน/วัตต์
  • หลอดโลหะฮาไลด์ รุ่น M1000/BUH จะมีค่าปริมาณจำนวนเส้นแรงของแสงสว่างต่อวัตต์เท่ากับ 109 ลูเมน/วัตต์

     แต่จะมีหลอดโลหะฮาไลด์ไฟบางรุ่นที่มีวัตต์สูงแต่ปริมาณจำนวนเส้นแรงของแสงสว่างต่อวัตต์นั้นต่ำกว่าหลอดโลหะฮาไลด์ที่มีวัตต์ต่ำกว่า โดยอาจมาจากขนาดของหลอดโลหะฮาไลด์มีขนาดจำกัดที่จะเพิ่มสารต่างๆ เข้าไปให้พอเพียงนั้นเอง

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...