หลอดโซเดียมความดันสูง(High Pressure Sodium Lamp)

SPONSORED LINKS

Osram-High-Pressure-Sodium-HID-Light-Bulb.-400-watt--300x300

หลอดโซเดียมความดันสูง(High Pressure Sodium Lamp) เป็นหลอดไฟฟ้าที่ปล่อยประจุความเข้มสูงที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้ในงานที่ต้องการปริมาณแสงสว่างมากๆ แต่สีของแสงสว่างจะไม่สมดุลเหมือนหลอดโลหะฮาไลด์ หลอดโซเดียมความดันสูงเป็นหลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาหลอดไฟฟ้าปล่อยประจุความเข้มสูง(HID) ทั้งหมด ปัจจุบันสามารถผลิตหลอดโซเดียมความดันสูงที่มีประสิทธิภาพได้ถึง 157 ลูเมนต่อวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดปล่อยประจุความเข้มสูงประเภทอื่นซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกัน โดยหลอดโซเดียมความดันสูงเป็นหลอดไฟฟ้าที่ปล่อยประจุเข้มสูงที่ประกอบไปด้วยกระเปาะแก้วด้านนอกทำจากแก้วบอโรซิลิเกตและกระเปาะแก้วด้านในของหลอดโซเดียมความดันสูงทำจากเซรามิกที่ทนอุณหภูมิได้สูงมากๆ

mh_1

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...