ส่วนประกอบของหลอดโซเดียมความดังสูง

SPONSORED LINKS

a337dd819e11e602749c84845bddbb2c

ส่วนประกอบหลักของหลอดโซเดียมความดังสูง

1.กระเปาะแก้วด้านนอกของหลอดโซเดียมความดันสูง จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันกระเปาะแก้วด้านในของหลอดโซเดียมความดันสูง และช่วยควบคุมอุณหภูมิของกระเปาะแก้วด้านในของหลอดโซเดียมความดันสูงให้คงที่ ระหว่างกระเปาะแก้วด้านนอกกับกระเปาะด้านในของหลอดโซเดียมความดันสูงนั้นจะคั่นด้วยสุญญากาศ ซึ่งจะเป็นตัวในการป้อนกันการนำและการพาความร้อนได้ดี แต่จะไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจ่ายของรังสีความร้อน จึงเป็นเหตุให้ตัวกระเปาะแก้วด้านนอกร้อนในขณะที่หลอดโซเดียมความดันสูงกำลังทำงาน

2.หลอดอาร์กของหลอดโซเดียมความดันสูง หมายถึง กระเปาะแก้วด้านในของหลอดโซเดียมความดันสูงนั้นจะถูกทำจากวัสดุจำพวกเซรามิก(Polycrystallyne Translucent Aluminamat) ที่ทนอุณหภูมิสูง ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่หลอดโซเดียมความดันสูงนั้นกำลังทำงานจะทำให้เกิดความร้อนและความดันจากการปล่อยประจุ(Dischrage) ของโซเดียมความดันสูงจะสูงมาก และเพื่อป้องกันการสึกกร่อนจากอัลคาไลน์ที่เกิดขึ้นจากไอโวเดียมในกระเปาะแก้วด้านในหลอดโวเดียมความดันสูง ก็จะบรรจุก๊าซซีนอน ปรอท และโซเดียมปนกันเข้าไปในหลอดโซเดียมความดันสูง

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...