บัลลาสต์ชนิดขดลวด(Choke Coil Ballast)

SPONSORED LINKS

1033639_L

บัลลาสต์ชนิดขดลวด(Choke Coil Ballast) คือ บัลลาสต์ที่มีขดลวดพันอยู่บนแกนเหล็กที่เป็นแผ่นบางหลายๆ แผ่น วางเรียงซ้อนกันอยู่ และนำมาต่ออนุกรมไว้ในวงจรของหลอดฟลูออเรสเซนต์ เพื่อสร้างแรงดันไฟฟ้าให้กับวงจรของหลอดฟลูออเรสเซนต์ประเภทต่างๆ และลดแรงดันไฟฟ้าจากสายส่งระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้ว หลังจากที่หลอดฟลูออเรสเซนต์ประเภทต่างๆ ทำงานแล้ว แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมหลอดฟลูออสเรสเซนต์เหล่านี้จะลดลง เช่น บัลลาสต์ทีใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ประเภทอุ่นไส้ ชนิด 20 วัตต์ 100 โวลต์ ในขณะทำงานหลอดฟลูออเรสเซนต์ประเภทอุ่นไส้จะต้องการแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมประมาณ 60-80 โวลต์ หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ประเภทอุ่นไส้ชนิด 40 วัตต์ 220 โวลต์ ในขณะทำงานจะต้องการแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ประเภทอุ่นไส้ประมาณ 160-180 โวลต์เท่านั้น

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...