การประมูลแบบเปิดเผย (Expressive Bidding)

SPONSORED LINKS

การประมูลเบอร์สวย

การประมูลแบบเปิดเผย (Expressive Bidding) หมายถึง เป็นการยื่นประมูลแบบดั้งเดิม ซึ่งมีการประมูลในลักษณะ “If – Then” เช่น ถ้ามีการสั่งซื้อในปริมาณมากๆ แล้วจะลดราคาลงอีก 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น  สำหรับกลยุทธ์การประมูลนี้ จะใช้ตรรกะคำนวณการประหยัดสูงสุดเท่าที่จะทำได้ โดยระบุการจัดซื้อสำหรับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้การจัดซื้อสามารถลดต้นทุนได้อย่างเต็มที่

กรณีศึกษา

  • เมื่อเวลา 17.30น. ของวันนี้ ( 16 ตุลาคม 2555 ) กสทช แถลงข่าวสรุปผลการประมูล3G และทั้ง 3 บริษัทผู้ร่วมประมูล ได้เลือกช่วงความถี่เรียบร้อยแล้ว โดยประมูล 3G  ในรอบที่ 7  เพราะไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลรายใดเสนอราคาอีก และเมื่อไม่มีผู้ใดใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา (Waiver) เมื่อการประมูลทุกล็อตสิ้นสุดลง เข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดย่านความถี่โดยผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกย่านความถี่ที่ตนเองต้องการก่อน
  • ผลการเคาะประมูลปรากฎว่า ใบที่สูงสุด 4,950 ล้านบาท โดย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS)  เสนอราคาสูงสุด 14,625 ล้านบาท บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด  (dtac) และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (true) เสนอราคาเท่ากันคือ 13,500  ล้านบาท สิทธิในการเลือกย่านความถี่ตามลำดับ คือ AIS , True และ Dtac  (ทั้งนี้บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (true ) เป็นผู้จับสลากได้เลือกย่านความถี่ก่อน dtac  )

ประโยชน์

  1. ลดต้นทุกในการผลิต/ก่อสร้าง
  2. ได้การผลิต/ก่อสร้างที่มีคุณภาพ
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...