กรณีศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนหลัก

SPONSORED LINKS

5231

กรณีศึกษา การวิเคราะห์ต้นทุนหลัก หมายถึง การวิเคราะห์องค์ประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาวิธีการลดต้นทุนลง โดยการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น ผู้ผลิตชั้นนำได้ถูกร้องเรียนเรื่องการ ขายและการแข่งขันในตลาด บริษัทได้ศึกษาความต้องการของลูกค้า และพบข้อกำหนดขั้นต่ำในการยอมรับของลูกค้าที่เป็นข้อมูลเชิงลึก ซึ่งบริษัทได้เสนอให้ปรับปรุงดังนี้ คือ กำจัดสวิตซ์เปิดปิด  , ปรับปรุงการเชื่อมต่อ DC , กำจัดการให้บริการอินเตอร์เฟส , ลดพอร์ตบัส , ใช้ตะกั่วบาง , ทำปลั๊กให้ใช้ง่าย , ป้องกันสนิม และใช้บอร์ดอันเดียวแทนสองบอร์ด ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนหลักมีมูลค่าลดลง 35 เปอร์เซ็นต์จากต้นทุนเดิม  เป็นต้น

ตัวอย่าง การเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า

     หากเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าต่างๆ กับแนวทางอื่นๆ แล้ว พบว่าการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management : DSM) ซึ่งส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางที่ดีที่สุด และมีต้นทุนต่ำที่สุด แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนความต้องการใช้ไฟฟ้า ได้อย่างเพียงพอ รองลงมา คือ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ส่วนการใช้พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทุนยังคงสูงอยู่มาก

5231

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...