กรณีศึกษาการเทียบเคียงผลิตภัณฑ์

SPONSORED LINKS

8ee5c15df08b37884a1981764683db7a

     กรณีศึกษาการเทียบเคียงผลิตภัณฑ์(Product Benchmark) หมายถึง ซัพพลายเออร์สามารถใช้วิธีการเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรากับคู่แข่ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความซับซ้อนเชิงเทคนิค รวมถึงการประเมิน กระบวนการผลิตสินค้าและกระบวนการการทดสอบมาตรฐาน เพื่อค้นหาวิธีการผลิตที่เหมาะสม และผลทางอ้อม ซัพพลายเออร์อาจชี้ให้เห็นถึงความซ้ำซ้อน และรายละเอียดที่ไม่จำเป็นในผลิตภัณฑ์ของเราได้ ซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต สำหรับขั้นตอนการเทียบเคียงผลิตภัณฑ์มี 4 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่

  • ระบุข้อมูลสินค้า ทั้งส่วนของคู่แข่งขันและของบริษัท
  • ประเมินผลผลิตภัณฑ์ ในประเด็นการผลิตและการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • เปิดประมูล โดยเชิญซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมเข้าร่วม เพื่อประมูลต้นทุนวัตถุดิบ/ส่วนประกอบ
  • วิเคราะห์ผลที่ได้พร้อม ระบุค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้

กรณีศึกษาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

การประปานครหลวงต้องการ เครื่องปรับอากาศขนาดต่าง ๆ  จำนวน 14 รายการโดยมีวงเงินงบประมาณ 7,844,600บาท และมี ราคากลางเพื่อเปรียบเทียบ คือ 7,816,650บาท จึงทำการประกวดราคาจากผู้เข้าประกวดหลายราย โดยอาศัยการเทียบเคียงสินค้าตามที่ผู้เข้าประกวดได้เสนอมา

ผู้เข้าประกวด

  • บจ.ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 6,940,000.00 บาท
  • บจ.สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 7,120,000.00 บาท
  • บจ.สิมิล่าร์ จำกัด เสนอราคา 7,545,000.00 บาท
  • บจ.เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 7,550,000.00 บาท

ผลประกวด

  • เลขที่ ซล.59/2557 วันที่ของสัญญา 31 มีนาคม 2558ผู้ชนะการประกวด บจ.ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่ตกลงซื้อ 6,930,000.00 บาท เหตุผลที่คัดเลือก : Spec ถูกต้องและราคาต่ำสุด โดยเป็นการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศครั้งนี้ ทำให้การประปานครหลวงได้ซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่นที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการอีกทั้ง ยังได้สินค้าในราคาที่ถูกอีกด้วย โดยอาศัยการเปรียบเทียบข้อมูล รุ่นของเครื่องปรับอากาศกับ ผู้เสนอราคารายอื่นๆ แล้วจึงทำการเลือกเครื่องปรับอากาศรุ่นที่ต้องการและราคาที่ถูกที่สุดจากผู้เข้าประกาศรายอื่นๆ
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...