พื้นฐานการเขียน Title Tag ให้ได้คลิก

SPONSORED LINKS

iStock_000003330517Medium

อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่า Title tag จำกัดอยู่ที่ประมาณ 70 ตัวอักษร แต่ผมมักจำกัดตัวเองอยู่ที่ประมาณ 65 ตัวอักษร โดยใช้ไฟล์ Excel Sheet เป็นตัววางแผนในการเขียนเพื่อดักตัวเองไว้ก่อนเผื่อคำศัพท์คำสุดท้ายอาจยาวเกินไปจะได้มีที่เหลือเพื่อเขียนให้จบคำได้
     การใส่ใจเรื่องจำนวนของตัวอักษรนั้น คือ หลักในการใช้ Title Tag ให้คุ้มค่าเพราะเนื้อที่มันมีน้อยเหลือเกิน ควรเขียนให้เหมือนการพาดหัวข่าวด้วยการผสมหลักการของ SEO เข้าไปด้วยนั้นเอง ก่อนอื่นให้ใส่คีย์เวิดร์เป้าหมายที่สำคัญเข้าไปซัก 3-4 คำนำหน้าคำไหนที่ไม่ใช่คีย์เวิร์ดควรใส่น้อยที่สุดเพื่อประหยัดเนื้อที่ แต่ควรให้อ่านเป็นโยคซักนิด เพราะถ้าอ่านแล้วมันไม่น่าคลิกก็จะส่งผลถึงจำนวนของผู้ชมที่จะได้จาก Google นอกจากนั้น Google ก็ได้ให้คำแนะนำไว้ชัดเจนในเรื่องของ Title Tag ว่า “สร้าง Title ให้พิเศษไม่ซ้ำกันและไม่บิดเบือนความเป็นจริง” โดยหมายถึง เว็บเพจแต่ละหน้าควรมี Title Tag ของมันโดยเฉพาะอย่าใช้ซ้ำกัน และหน้านั้นพูดถึงอะไรก็ว่ากันตามนั้น ไม่ใช่เว็บเพจนี้ขายทีวี แต่กลับไปเขียนว่า แจกทีวีฟรี เป็นต้น
     โดยส่วนใหญ่ผมจะเอาคีย์เวิร์ดที่สอดคล้องกันมาใช้สัก 2-3 คำใส่นำหน้าเข้าไปก่อน จากนั้นตามด้วยคำที่เป็น Call-To-Action เช่น คลิก!, เชิญ, ช้าหมด, วันนี้, อย่าช้า, แจกทีวีฟรี! เป็นต้นและลงท้ายด้วยชื่อเว็บเพจหรือชื่อบริษัท อันนี้แล้วแต่บางคน แต่ถ้าเป็นเว็บเพจที่มีความสำคัญ เช่น เว็บขายสินค้าที่เรามักทำ Rank ได้มันก็จะใช้ทุกๆ ตัวอักษรอย่างมีประโยชน์ที่สุดด้วยคีย์เวิร์ดที่หามาดู
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...