ข้อควรจำและการบำรุงรักษาออสซิลโลสโคป

SPONSORED LINKS
423-1-20111129171304
ข้อควรจำและการบำรุงรักษาออสซิลโลสโคป
 1. ควรศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือ (Operation Manual) ให้เข้าใจ
 2. ระวังอย่าให้ออสซิลโลสโคปได้รับความกระทบกระเทือนเพราะอาจทำให้หลอด CRT ชำรุดเสียหายได้
 3. อย่าคว่ำด้านหน้าจอภาพลงบนพื้น จะทำให้ปุ่มปรับต่างเกิดความเสียหายได้
 4. ไม่ควรเปิด (ON) หรือปิด (OFF) ออสซิลโลสโคปหลายๆครั้งในช่วยเวลาที่ใกล้เคียงกันจนเกินไปเพราะจะทำให้หลอด CRT เสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นกว่าเดิม
 5. ทุกครั้งที่มีการใช้งาน ควรปรับความเข้มของแสงให้เหมาะสม การปรับแสงเข้มจนเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของหลอด CRT สั้นลง
 6. เมื่อจอภาพเกิดแสงสว่างเป็นจุดเพียงจุดเดียว อาจทำให้จอภาพเสียหายได้ ดังนั้นควรปรับความเข้มของแสงให้ลดต่ำลง
 7. การปรับหรือหมุนสวิตซ์เลือกย่านวัด ไม่ควรปรับหรือหมุนอย่างรุนแรงและรวดเร็วอาจจะทำให้กลไกภายในสวิตช์เกิดความเสียหายได้ และจะส่งผลกระทบต่อการวัดสัญญาณของออสซิลโลสโคปอีกด้วย
 8. จัดเก็บออสซิลโลสโคปไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกปราศจากความชื้น และฝุ่นละอองต่างๆ
 9. ทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอก ด้วยผ้านุ่มที่แห้งหมาดๆ หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่มีความแข็งๆและระวังอย่าให้จอภาพมีรอยขีดข่วน
 10. อย่าใช้งานในบริเวณที่มีอากาศร้อนหรือเย็นมากๆ
 11. อย่าวางสิ่งของหนักหรือปิดรูละบายอากาศบนตัวเครื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย จากความร้อนที่สะสมภายในตัวของเครื่องออสซิลโลสโคป
 12. อย่าใช้งานในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก เช่น วางใกล้ๆกับมอเตอร์ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น
 13. ควรมีการปรับแต่งทุกๆ 1000 ชั่วโมงของการใช้งาน หรือตามสภาพของเครื่องเพื่อรักษาค่าความถูกต้องในการวัด
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...