เครื่องวัดความเข้มของแสง(Lux Meter)

SPONSORED LINKS

LX133OB

     ลักซ์มิเตอร์(Lux Meter) คือ เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดความเข้มของแสง หรือความสว่างของแสง จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Illuminometer อุปกรณ์รับแสงจะใช้โฟโต้เซลล์ชนิด Selinium Photo Cell ที่มีประสิทธิภาพและความไวสูง ประโยชน์ของลักซ์มิเตอร์ ได้แก่
  1. ใช้ในการออกแบบระบบแสงสว่าง สำหรับสำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานที่และงานในทุกชนิด เพื่อที่จะรักษาสุขภาพตาของผู้คนในสถานที่นั้น
  2. ใช้ในการจัดแสงไฟสำหรับเวทีการแสดง หรือห้องสตูดิโอที่มีการถ่ายทำภาพยนตร์ วิดีโอหรือถ่ายภาพ
  3. เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟจากสถานที่ที่มีการแสงสว่างเกินความจำเป็นในการใช้งาน
  4. ใช้ในงานการเกษตร เช่น แสงสว่างในโรงเรือนเพาะชำ เป็นต้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...