ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์(Function Generator)

SPONSORED LINKS
SG1638N
     ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์(Function Generator) คือ เครื่องที่ให้กำเนิดสัญญาณ(Signal Generator) ชนิดหนึ่งที่ผลิตรูปคลื่นสัญญาณเอาท์พุทได้อย่างน้อย 3 อย่าง คือ สัญญาณไซต์(Sine Wave) สัญญาณสี่เหลี่ยม(Squre Wave) และสัญญาณสามเหลี่ยม(Triangle Wave) นอกจากนี้ อาจจะมีสัญญาณลาดเอียงหรือสัญญาณแรม(Ramp Wave) สัญญาณฟันเลื่อย(Sawtooth Wave) สัญญาณพัลส์ทีทีแอล(TTL Pulse) เป็นต้น โดยที่ความถี่(Frequency) และแรงดันเอาท์พุท(Output Voltage) สามารถที่จะปรับค่าได้ การลดทอนสัญญาณ(Attenuator) สามารถที่จะปรับได้อย่างต่อเนื่อง สามารถควบคุมค่า DC OFFSET ได้ โดยในกรณีที่สัญญาณทางออกบิดเบี้ยวความแรงของสัญญาณหรือแอมปลิจูด(Amplitude) คือ ค่าแรงดันพีคทูพีค(Peak to Peak Voltage) นอกจานี้ยังสามารถกำเนิดความถี่ได้ด้วย รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในห้องปฏิบัติการทดลอง ดังนั้น ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์จึงมีความสำคัญค้อนข้างมากเลยทีเดียว
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...