ดูสโลว์โมชั่นระบบดิจิตอล(Digiatal Stroboscope Tachometer)

SPONSORED LINKS
screen568x568-3

 

     ดูสโลว์โมชั่นระบบดิจิตอล(Digiatal Stroboscope Tachometer) คือ เป็นเครื่องดูสภาพการทำงานขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนไหวโดยใช้แสง ซึ่งสามารถวัดรอบการหมุน-เคลื่อนไหว หรือการสั่นของวัตถุต่างๆ ในความเร็วสูง หรือเพื่อสังเกตวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวในความเร็วนั้นมีการทำงานอย่างไร เพราะเครื่องดังกล่าวจะมีไฟแฟลชกระพริบด้วยความเร็วสูงและสามารถปรับให้การกะพริบมีความเร็วเท่ากับวัตถุนั้นๆ เมื่อความเร็วเท่ากัน ก็จะทำให้เห็นภาพสิ่งของที่เคลื่อนไหวนั้นหยุดนิ่ง ทำให้สามารถเห็นการทำงานของมันได้ ในขณะที่มันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ ในขณะเดียวกันเราก็สามารถทราบค่าความเร็วในการหมุนได้จากหน้าปัดเป็นรอบต่อนาทีหรือการสั่นต่อนาที และถ้าเราต้องการที่จะดูสภาพการทำงานของวัตถุนั้นๆ ว่าเคลื่อนไหวอย่างไร เราก็สามารถปรับความเร็วของไฟกระพริบให้เร็วขึ้นหรือช้าลง จะทำให้เห็น ภาพสิ่งของนั้นหมุนเดินหน้าหรือถอยหลังได้ หรือที่เรียกว่า ภาพสโลว์โมชั่น(Slowmotion) โครงสร้างภายในจะควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์(Microprocessor) จึ่งมีความเที่ยงตรงสูง
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...