เครื่องวัดลำดับเฟสแบบอาศัยการเหนี่ยวนำ

SPONSORED LINKS
31
     เครื่องวัดลำดับเฟส “แบบอาศัยการเหนี่ยวนำ” มีส่วนประกอบสำคัญ คือ ที่ขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก(Field Coils) จานหมุนอะลูมิเนียม(Disc) และหลอดไฟ การทำงานเริ่มจากการป้อนแรงดันให้กับขดลวด จะสร้างสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำให้จานอะลูมิเนียมหมุนไป ถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาแสดงว่าลำดับเฟสเรียงลำดับตาม R,S,T ได้ถูกต้อง ถ้าหากผิดทิศทางให้สลับสายคู่ใดคู่หนึ่งดู แต่ถ้าจานไม่หมุนแสดงว่ามีเฟสใดเฟสหนึ่งขาดหายไป (Phase Open) หรือไม่ครบเฟสนั้นเอง
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...