เครื่องวัดลำดับเฟส (Phase Sequence Indicator)

SPONSORED LINKS
phase-sequence-tester-เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส-dt-901--103458

 

     เครื่องวัดลำดับเฟส(Phase Sequence Indicator) หมายถึง เครื่องวัดที่ใช้สำหรับการตรวจสอบของการเรียงลำดับเฟสของแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส(Three Phase Voltage) รวมถึงการขาดหายไปของเฟสใดเฟสหนึ่งของระบบไฟฟ้า โดยสังเกตได้จากการติดสว่างของ LED หรือจากการหมุนของแผ่น Disc ลำดับเฟสของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสนั้นมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบลำดับเฟสบวก(Positive Phase Sequence) และลำดับเฟสลบ(Negative Phase Sequence) ความสำัญของลำดับเฟส คือ การต่อขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator) จะต้องตรวจสอบให้มีลำดับเฟสที่เหมือนกัน มิเช่นนั้นแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายตามมาได้ อีกอย่างหนึ่ง คือช่วยให้ต่อสายมอเตอร์ได้อย่างถูกต้องและหมุนได้ถูกทิศทาง หรือที่เราคุ้นเคยก็คือ การกลับเฟสของสายจ่ายแรงดันเพียงคู่ใดคู่หนึ่ง ก็จะทำให้มอเตอร์หมุนกลับทางตามที่ต้องการนอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบเฟสของระบบไฟฟ้าในโรงงานเพื่อหาเฟส R,S,T ได้อีกด้วย โดยเครื่องวัดลำดับเฟสจะมีหลักการทำงานอยู่ 2 แบบ คือ แบบอาศัยการเหนี่ยวนำและแบบอาศัยหลอดไฟ
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...