เครื่องวัดความถี่แบบก้านสั่น

SPONSORED LINKS

instruments-ruler-2838361-1920x1200

เครื่องวัดความถี่แบบก้านสั่น เป็นเครื่องวัดที่มีหลักการทำงานไม่ซับซ้อน สามารถที่จะแสดงค่าความถี่(Frequecy) ได้โดยอาศัยการสั่นของแกนเหล็ก ส่วนประกอบที่สำคัญมี 2 อย่าง คือ ขดลวดและก้านสั่นการทำงานเริ่มจากเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ขดลวดที่พันอยู่รอบๆ แกนเหล็ก จะทำให้เกิดความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก(Magnetic Flux Density) ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กนี้จะคล้องผ่านแกนเหล็กอ่อนและก้านที่จะสั่นโดยมีช่องว่าอากาศ(Air Gap) ระหว่างก้านสั่น ก้านสั่นจะสั่นแรงที่สุดที่ความถี่หนึ่งเท่านั้น เรียกความถี่นี้ว่า ความถี่รีโซแนนซ์ ดังนั้นจึงเรียกเครื่องวัดแบบนี้อีกอย่างหนึ่งว่า Resonance Frequency Meter

 

ข้อดีเครื่องวัดความถี่แบบก้านสั่น
  • ทนทาน
  • โครงสร้างไม่ซับซ้อนมาก
  • เหมาะกับงานระบบไฟฟ้ากำลัง เนื่องจากมีความสามรถใช้งานได้หลายระดับตามค่าแรงดัน
  • ระดับแรงดันเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 10% จะไม่มีผลต่อการสั่น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...