เครื่องวัดความถี่ (Frequency Meter)

SPONSORED LINKS
1856D
     เครื่องวัดความถี่(Frequency Meter) ทำหน้าที่ในการวัดค่าความถี่ของระบบไฟฟ้า โดยมีหน่วยวัดเรียกว่า เฮิรตซ์(Hertz; Hz) เครื่องวัดชนิดนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น มอเตอร์(Motor) หม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer) ถ้าหากพบว่าความถี่ที่จ่ายไปยังกับมอเตอร์มีค่าเปลี่ยนไปจะทำให้มอเตอร์เกิดอาการหมุนช้าลงหรือเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การควบคุมคลาดเคลื่อน(Error) ไปจากเดิมซึ่งแน่นอนว่าไม่เป็นผลที่ดีต่อวงการอุตสาหกรรม สำหรับเครื่องวัดความถี่แบบอะนาล็อกที่ใช้งานในปัจจุบัน แบ่งได้ 2 แบบคือ แบบก้านสั่น(Vibration Frequency Meter) และแบบเข็มชี้บ่ายเบน( Indicator Frequency Meter)
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...