ยึดมั่นด้วยปัญญา

SPONSORED LINKS

1431847293-1067220535-o

     ยึดมั่นด้วยปัญญา หมายถึง เป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวกันกับที่ไปยึดมั่นถือมั่นปัจจัยภายนอก ยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ วัตถุศักดิ์สิทธิ์ เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ ตะกรุดศักดิ์สิทธิ์ ผ้าประเจียดศักดิ์สิทธิ์ หรืออะไรก็ล้วนแต่ศักดิ์สิทธิ์ นี่เรียกว่า การยึดมั่นด้วยอวิชชา ถ้าไปยึดมั่นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาได้เหมือนกัน
     อย่าได้ไปเข้าใจว่าการยึดมั่นถือมั่นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วจะปลอดภัยไปทีเดียว จะต้องดูให้ดีๆ เสียก่อนว่า ยึดมั่นถือมั่นด้วยอะไรกันแน่ ต่อเมื่อยึดมั่นด้วยสติปัญญา มีหูตาสว่างไสวรู้แจ้งประจักษ์ว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คืออะไร แล้วมุ่งหมายที่จะใช้หลักเกณฑ์อันนั้นให้เป็นประโยชน์ เป็นการทำที่พึ่งแก่ตนแล้ว นี้เรียกได้ว่าทำไปอย่างถูกต้องตามทำนองของพุทธบริษัท คือ เป็นผู้ถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยความเป็นสรณะของตนขอให้ทุกคนนับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ในลักษณะอย่างนี้ต่อไป
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...