นรก-สวรรค์ในใจ

SPONSORED LINKS
O11526488-21

 

     นรก-สวรรค์ในใจ ในที่นี้หมายถึง ความโง่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรัก ความเกลียด ความกลัว ความวิตกกังวล นั้นคือนรกที่น่ากลัวกว่าและเป็นนรกที่ป้องกันยากที่สุด นรกอย่างที่เขียนตามผนังโบสถ์นั้นเรากล้าท้าเลยว่าทำอย่างไรเราก็ไม่ตกแน่ๆ แต่ถึงทีนรกจริงอย่างที่ว่านี้ใครบ้างกล้าท้า

 

     แต่ถ้ามองดูเข้าไปในด้านในแล้วจะรู้สึกว่า น่าหวาดเสียว มันกำลังเผาอยู่โดยไม่แสดงอาการเผา มันกำลังผูกอยู่โดยไม่แสดงอาการผูก มันล่ามมันมัดอยู่โดยไม่แสดงอาการล่ามและอาการมัด นี่คือนรกที่แท้จริง ที่เห็นได้ในเมื่อมองในด้านใน เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็จะขมีขมันกุลีกุจอหาที่พึ่ง แล้วก็หาพบได้ง่ายและปฏิบัติได้โดยง่าย ถ้าเราไปมัวหลงนรกข้างนอกอยู่แล้วละก็จะโลเลอยู่เรื่อยไป

 

     สวรรค์ก็เหมือนกัน สวรรค์ที่แท้จริงมันควรจะเป็นความพอใจที่รู้จักสร้างความพอใจในสิ่งต่างๆ ที่เราได้มา ที่เรามีอยู่โดยชอบธรรมหรือโดยธรรมนั้นเอง เมื่อมีความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ แล้วมันก็เป็นสวรรค์ดีๆ นี้เอง
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...