การลดความซ้ำซ้อน (Complexity Reduction)

SPONSORED LINKS
Logo_TOYOTA(4)

การลดความซ้ำซ้อน
(Complexity Reduction) หมายถึง เป็นการที่ผลิตภัณฑ์มีชิ้นส่วนมากเท่าใด โอกาสที่จะต้องใช้ซัพพลายเออร์เพื่อการป้อนวัตถุดิบ หรือ ชิ้นส่วน เพื่อใช้ในการผลิตก็มีแนวโน้มมากเท่านั้น ดังนั้นการออกแบบเพื่อให้ลดชิ้นส่วนลง ไม่เพียงแต่จะ ความน่าเชื่อถือ ของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังทำให้แนวโน้มที่ต้องเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ลดน้อยลงด้วย

 

กรณีศึกษา บริษัทโตโยต้า คอร์ปอเรชั่น
     ผลจากเศรษฐกิจโลกผันผวนส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องสรรหากลยุทธ์เพื่อรองรับทั้งการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และพัฒนาหลังบ้านรวมถึงควบคุมต้นทุนการผลิตต่อหน่วย เพื่อทำให้ได้ผลกำไรเพิ่มมากขึ้น การที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่มักมีปัญหาต่างๆมากมายในการผลิตเพราะปัจจุบันมีรถยนต์หลากหลายรุ่นต้องผลิตชิ้นส่วนต่างๆมากมายทำให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยใช่เหตุเนื่องจากมีรถยนต์หลากหลายรุ่นที่ใช้อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ไม่เหมือนกันทั้งๆที่เป็นรถยนต์ที่มีเซกเมนต์ใกล้เคียงกัน
     จากปัญหาข้างต้น บริษัทโตโยต้า คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศแผนปรับโครงสร้างเชิง รุกทั้งบริษัท ตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายในสายการผลิตลง ด้วยการพยายามใช้แพลตฟอร์มแบบเดียวกันในรถยนต์หลายรุ่น รวมถึงเพิ่มชิ้นส่วนที่สามารถใช้งานได้ครบทุกรุ่นเพื่อต้นทุนที่ต่ำลง อันเนื่องมาจากจำนวนซัพพลายเออร์น้อยลงให้ความสำคัญกับการพัฒนารถยนต์พร้อมกันหลาย ๆ รุ่น ที่จะสามารถพึ่งพาการใช้ชิ้นส่วนแต่ละโมดูลร่วมกันได้ การใช้แพลตฟอร์มเดียวกันช่วยลดขั้นตอนการจัดซื้อชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์ ทำให้การออกแบบรถยนต์ลดความซับซ้อนในการใช้ชิ้นส่วนลง ซึ่งจะทำให้ประหยัดต้นทุนที่ฟุ่มเฟือยลงกว่าครึ่ง
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...