มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Multimeter : DMM)

SPONSORED LINKS
«
«
     มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล(Digital Multimeter : DMM) คือ มัลติมิเตอร์ที่แสดง(Display) เป็นตัวเลข ที่มีหน้าปัดแสดงผลเป็นชนิดคริสตอลเหลว(Liquid Crystal Display : LCD) และมีฟังก์ชั่นการใช้งานคล้ายๆ กันกับมัลติมิเตอร์แบบเข็มชี้บ่ายเบน แต่บางรุ่นอาจจะถูกออกแบบให้สามารถที่จะวัดปริมาณทางไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น เช่น วัดขาของทรานซิสเตอร์ วัดค่าความจุดของตัวเก็บประจุ(Capacitor) วัดค่าความถี่(Frequency) และอื่นๆ โดยมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนั้น สามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ มัลติมิเตอร์แบบมือถือ(Hand Held Digital Multimeter) และมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(Bench Type Digital Multimeter)
ข้อดีของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล
  • แสดงค่าออกมาได้โดยตรง จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการอ่านค่าจากสเกล
  • มีความแม่นยำกว่าแบบเข็มชี้บ่ายเบน
  • บางรุ่นสามารถปรับสเกลได้อัตโนมัติ (Auto Ranging)
  • แสดงค่าเป็นลบได้ แม้ว่าขั้วจะกลับกัน
  • คงทนต่อการกระแทกได้ดีกว่าแบบอะนาลอก เนื่องจากไม่มีระบบที่เคลื่อนไหว
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...