มัลติมิเตอร์ หมายถึง

SPONSORED LINKS
spd_2010011015305_b
มัลติมิเตอร์(Multimeter) หมายถึง เป็นเครื่องมือวัดเอนกประสงค์ชนิดหนึ่งที่สามารถวัดได้ทั้งแรงดันไฟดีซี, เอซี วัดกระแสไฟดีซีและวัดค่าความต้านทาน รวมไว้ในตัวเดียวกัน มีชื่อเรียกต่างกัน เช่น มัลติมิเตอร์(Multimeter) มัลติเทสเตอร์(Multitester) หรือ VOM(Volt-Ohm-Millammeter) ด้วยเหตุผลที่โวลท์มิเตอร์แอมิเตอร์และโอห์มมิเตอร์ ต่างก็อาศัยหลักการทำงานแบบขดลวดเคลื่อนที่(Moving Coil Instrument) ดังนั้นจึงรวมกันสร้างเป็นเครื่องมือวัดเพียงตัวเดียวที่เรียกกันว่ามัลติมิเตอร์(Multitester) ที่มีการวางจำหน่ายในท้องตลาดมีหลากหลายยี้ห้อด้วยกันให้เลือกใช้ตามลักษณะงาน ราคาจะสูงตามขีดความสามารถหรือตามฟังกชันของเครื่อง มัลติมิเตอร์ทุกรุ่นจะคงไว้ซึ่งความสามารถในการวัด 4 อย่างได้แก่
  • วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DCV)
  • วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (ACV)
  • วัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC mA)
  • วัดความต้านทาน (Ω)
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...