กัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer : G)

SPONSORED LINKS
bt_vat2
     กัลวานอมิเตอร์(Galvanometer : G) หมายถึง เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับตรวจสอบกระแสหรือแรงดันไฟฟ้า ว่ามีค่าเป็นศูนย์หรือไม่โดยโครงสร้างภายในจะเหมือนกับเครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่ จะแตกต่างกันที่ต่ำแหน่งชี้ของเข็มชี้เท่านั้น กล่าวคือ ในสภาวะปกติเข็มชี้จะชี้ที่เลขศูนย์ ซึ่งอยู่กึ่งกลางสเกล ด้านซ้ายและด้านขวาของตำแหน่งเลขศูนย์ จะมีสเกลเพิ่มขึ้นเป็นลบและเป็นบวกเท่าๆ กันนั้นคือ กัลวานอมิเตอร์เป็นเครื่องมืดวัดที่สามารถบ่ายเบนได้ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ขึ้นอยู่กับทิศทางของกระแสที่ไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ แต่จะบ่ายเบนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน ตัวอย่างการใช้งาน คือ ใช้ตรวจสอบแรงดันในวงจรบริดจ์(Bridge Circuit) ถ้าบริดจ์ไม่สมดุล(Unbalance Bridge) เข็มชี้ของกัลวานอมิเตอร์จะบ่ายเบนไปด้านซ้ายหรือด้านขวามือ แล้วแต่กรณีในการใช้งาน

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...